Yrkeshögskola: Behandlingspedagog

Är du duktig på att kommunicera och har en förmåga att lätt sätta dig in i andras livssituation? Hos oss kan du omvandla din önskan att hjälpa och göra skillnad till något praktiskt.

Vill du hjälpa människor som behöver en förändring?

Genom vår yrkeshögskoleutbildning blir du rustad för att hjälpa andra till ett bättre liv. Under två år får du en bred teoretisk bas för olika former av socialt arbete. Du får en orientering kring olika behandlingsmetoder samt fördjupning i KBT/ART/MI/ÅP. Utbildningen är praktiskt inriktad med arbetsplatsförlagt lärande, sk LIA, fördelat på tre perioder under utbildningen.

Utbildningen till Behandlingspedagog leder till en yrkesexamen. Till skillnad från en generell examen är du färdig att utöva ditt yrke i arbetslivet direkt efter studierna.

I utbildningens ledningsgrupp finns representanter från bland andra Statens Institutionsstyrelse, Råby Ungdomshem, Karolinaskolan, Stabbarpsgården, Hassela Skåne och Nämndemansgården.

Vem kan söka?

För att kunna bli antagen till utbildningen krävs grundläggande behörighet till yrkeshögskola, samt två års arbetslivserfarenhet motsvarande heltidsarbete. För mer information se www.yrkeshogskolan.se

 

 

Det här gör en behandlingspedagog

Som utbildad behandlingspedagog kan du arbeta inom många olika områden och med olika yrkestitlar. Gemensamt för de olika rollerna är stöttande arbete i dagliga aktiviteter. Du kan till exempel arbeta på behandlingshem av olika slag med vård för personer med beroendeproblematik. Behandlingspedagoger arbetar även med ungdomar med sociala problem som har behov av stöd. Andra arbetsplatser där du kan arbeta som behandlingspedagog är skolor och boenden som riktar sig till barn och ungdomar med psykiska funktionsvariationer, verksamheter för hemlösa och verksamheter för ensamkommande barn och ungdomar samt transitboende.

Kursinnehåll

Beteendevetenskaplig grundkurs
Samhällsvetenskaplig grundkurs
Metodik för grupp- och personlig utveckling
Behandlingsarbete och psykiatri
Vetenskaplig metod
Juridik
Kognitiv beteendeterapeutisk teori och metod
Examensarbete
LIA, lärande i praktik

 

Ansökan och antagning

Vi söker om utbildningen till Behandlingspedagog hos Myndigheten för yrkeshögskolan och får besked om vi får starta till hösten 2018 i januari 2018. Vi uppdaterar här så fort vi har ny information.

 

Kontakt

Patrik Fridh, utbildningsledare samhällsstödjande kurser och Yh

p.fridh@eslovsfhsk.se

 

Aktuellt

Vi kan konstatera att söktrycket i år är väldigt högt!

Sista ansökningsdatumet för våra utbildningar har nu passerat och vi är i full gång med antagningsarbetet…

Har du sökt yrkeshögskoleutbildningen till behandlingspedagog?

Nu är det dags! Just nu laddar ledningsgruppen, arbetsgivarrepresentanter, studie- och yrkesvägledare och lärare för…

Ansökan inför höstens kursstarter!

Våra ansökningar är numera digitala och du hittar länkarna till ansökningsformulären här på vår hemsida.