Beteendevetarlinjen

Beteendevetarlinjen är vår högskoleförberedande kurs som ger dig möjlighet att fördjupa dig i psykologi, beteendevetenskap och sociologi samtidigt som du slipar din studieteknik så att du står väl rustad inför högre studier.

Slipa dina färdigheter inför högskolan

Beteendevetenskap är läran om mänskligt beteende och under kursen kommer du fördjupa dig i hur människor fungerar i olika sociala sammanhang. Under året du läser kursen lär du dig att utveckla din studieteknik. Du kommer bland annat att skriva en akademisk uppsats, öva på att reflektera kring och opponera på andras uppsatser, samt att arbeta med facktexter på engelska.

Examination sker såväl skriftligt som muntligt både enskilt och i grupp och genom klassisk salstentamen, inlämning av paper samt uppsatsskrivande.

Eslövs folkhögskola samarbetar med Lunds Universitet, Malmö Högskola och Högskolan i Kristianstad. Genom samarbetet ges du chansen att besöka dessa lärosäten under utbildningens gång i syfte att få vägledarinsatser inför högre studier. Målet är att du som studerar på folkhögskola ska förbättra dina chanser att lyckas med universitets- och högskolestudier.

 

Vem kan söka?

För att bli antagen på beteendevetarlinjen behöver du ha 2–3 år på folkhögskola eller gymnasium samt godkänt betyg i Svenska 2.

 

Vilka möjligheter har jag efter kursen?

Efter att ha gått vår högskoleförberedande kurs är du väl förberedd för vidare studier på högskola och universitet. Du har fått känna på det rätta studietempot och de krav som ställs på studieteknik, arbetsinsats och självdisciplin.

Du som går ett år på folkhögskola får ytterligare en möjlighet att söka till universitet/högskola genom folkhögskolans egen kvotgrupp. På det viset konkurrerar du i ytterligare en kvotgrupp vid ansökan, vid sidan om ansökan med ditt studieomdöme eller resultatet från högskoleprovet som urvalsgrund.

Kursinnehåll

Psykologi
Pedagogik
Interkulturell kommunikation
Sociologi
Religionssociologi
Uppsatsmetodik

Även studier i svenska och engelska ingår och vid behov kan vi ge möjlighet till kompletterande studier i behörighetsgivande ämnen.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 15 maj 2018.

Lärarna har gett mig verktygen för att komma vidare till högskolan

Jag går den här linjen för att se om jag har det som krävs för högskolan och för att utmana mig själv. Lärarna här ger oss verktyg för att kunna ta in kunskap, analysera och förstå sammanhang. Sedan är det vår uppgift att fylla vår egen verktygslåda och att finslipa verktygen vi fått så att vi kan använda dem på bästa sätt.

Daniel Gunnarsson, Beteendevetarlinjen

Aktuellt

Vi kan konstatera att söktrycket i år är väldigt högt!

Sista ansökningsdatumet för våra utbildningar har nu passerat och vi är i full gång med antagningsarbetet…

15 maj är sista ansökningsdag för våra utbildningar!

Folkbildning mer än utbildning, genom att gå på folkhögskola utvecklar du en personlig relation till…

Ansökan inför höstens kursstarter!

Våra ansökningar är numera digitala och du hittar länkarna till ansökningsformulären här på vår hemsida.