Fritidsledarlinjen

Vill du vara en positiv kraft i andra människors liv som får dem att växa som individer? Är du nyfiken på hur man använder upplevelser och utmaningar för att ge ökad självkännedom? Vår fritidsledarutbildning är en bred utbildning med både teoretiska och praktiska inslag och passar dig som gillar en aktiv livsstil.

Läs till fritidsledare hos oss

Som fritidsledare har du många möjligheter till spännande arbete – av de som har fått examen hos oss under de senaste åren arbetar majoriteten inom våra profileringar eller inom kommunernas traditionella fritidsverksamhet. Bredden på utbildningen gör att du som utbildad fritidsledare kan konkurrera inom många olika sektorer av arbetsmarknaden.

Vår tvååriga fritidsledarlinje har fritid och socialt arbete samt fritidsgårdsarbete som profilämnen. I utbildningen ingår också en veckolång studieresa utomlands sista terminen. Under resan gör vi en rad studiebesök som ligger i linje med vår profilering. De senaste tio åren har deltagarna haft möjligheter att bland annat besöka fängelser, behandlingshem, fritidsgårdar, institutioner för funktionsnedsättning i länder som Grekland, England, Irland och Turkiet.

Vem kan söka?

För att söka till fritidsledarlinjen krävs grundläggande behörighet för yrkeshögskola med särskild behörighet i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2. Yrkeslivserfarenhet är meriterande.

 

 

 

Hur går examinationen till?

Fritidledarutbildningen är en yrkesförberedande utbildning där närvaro och aktivt deltagande i våra olika kursmoment krävs för examen. Examination sker genom grupparbete, skriftliga inlämningsuppgifter, deltagande i gruppövningar, diskussioner och ledarskapsutbildning ute i fält. Sista terminen gör deltagarna ett projekt- eller examensarbete inom ett egen valt intresseområde. När du är färdig fritidsledare kan du arbeta inom öppna verksamheter samt fritidsgårdar och mötesplatser, skola, fritidsklubb, HVB-hem, LSS-verksamhet etc.

Kursinnehåll

Samhällskunskap
Psykologi
Sociologisk metod
6-poängsuppsats
Konflikthantering
Samtalsmetodik
Projektledning
Pedagogik
Fritidsmetodik

Praktiska moment

Sommar- och vinterfjällutbildning
Arrangemang av Skånerock, en gala för människor med funktionsnedsättning
Friluftsmetodik
Drama och skapande verksamhet
Kanot- och cykel hajk

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 15 april 2018.

 

Kontakt

Magnus Ringborn, utbildningsledare särskilda linjer och profillinjer

m.ringborn@eslovsfhsk.se

Vi bygger gemenskap

Det har hänt otroligt mycket under de här åren. Jag har fått arbeta mycket med mitt ledarskap i alla aspekter av livet. När jag kom hit var det ett tag sedan jag gick i skolan och jag hade med mig bilden av hur den vanliga skolan fungerar. Det som skiljer Eslövs folkhögskola mot andra ställen jag studerat på är att här är alla med och bygger den gemenskap som finns mellan deltagare och personal.
Emma Eklund, fritidsledarprogrammet

Aktuellt

188 deltagare på årets aktivitetsdag!

Som traditionen bjuder ordnade Fritidsledarutbildningen 17/19 en riktigt trevlig aktivitetsdag för alla deltagare på Husarängen…

En lektion behöver inte vara i ett klassrum.

I fredags kom Fritidsledarna åk 2 hem från en vecka uppe i de svenska fjällen.

Vad kul dessa åren ska bli!

”Många tankar och blandade känslor – spänning, kanothajk och äventyr direkt. -Att bli en del…