Samhällstödjande kurser

Eslövs folkhögskola är en skola för alla. Att kunna erbjuda utbildningsformer till hela samhället är något vi månar om. Vi har alternativ för såväl arbetslösa ungdomar och vuxna som nyanlända och ensamkommande ungdomar.

Studiemotiverande kurs

Eslövs folkhögskola genomför 3 månaders studiemotiverande kurser på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Kursen riktar sig till arbetslösa ungdomar och vuxna från 16 år. Målet är att coacha och motivera ungdomar och vuxna att fortsätta studera efter genomförd kurs. Kursen genomförs utan betyg där varje deltagare erhåller ett intyg efter genomförd kurs.

Det är Arbetsförmedlingen som anvisar till kursen och vi har kursstart varje måndag. Inför varje kursstart genomförs informationsmöte för aktuella deltagare.

Etableringskurs på folkhögskola

Etableringskursen är för nyanlända och ges i samarbete med Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen. Kursens syfte är att skapa förutsättningar för deltagarna att etablera sig på arbetsmarknaden och ge en grund för fortsatta studier på folkhögskola eller inom den kommunala vuxenutbildningen.

I kursen ingår lektioner, studiebesök och egen studietid.  Målet är att kursen ska bli anpassad och unik för varje deltagare. Kursen ges i grupper om cirka 15-20 deltagare och pågår under sex månader.

Vid avslutad kurs får varje deltagare ett kompetensintyg att använda för fortsatta studier på folkhögskola eller inom den kommunala vuxenutbildningen samt en plan för fortsatt etablering på arbetsmarknaden genom studie- och yrkesvägledning.

Det är Arbetsförmedlingen som anvisar till kursen och vi har 4 gruppstarter per år. Inför varje kursstart genomförs informationsmöte för aktuella deltagare.

Folkhögskolespåret

På Eslövs folkhögskola erbjuder vi studier, boende, stöd och etablering till ensamkommande ungdomar. Målgruppen är ensamkommande ungdomar med permanent uppehållstillstånd mellan 18–21 år. Deltagarna ska också ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen och insatserna sker inom öppenvård och är individuellt anpassade.

Med folkbildningens synsätt på människans förmåga, resurs och potential skapar insatserna och utbildningen delaktiga, ansvarstagande och självständiga individer. Tack vare boende i internatform skapas naturlig integration, både i det sociala sammanhanget och i möjligheten att bygga nätverk. Eslövs folkhögskola erbjuder internatboende bland skolans övriga studenter, nivåanpassad studiegång med grund- eller gymnasienivå, mentorskap genom skolans övriga utbildningar och, inte minst, möjligheter till en aktiv fritid. Studierna förutsätter att eleven bor på skolan.

Svenska för invandrare

Goda språkkunskaper gör det enklare att bli en del av det nya samhället. Utbildningen sker på SFI-skolan i Malmö där Eslövs folkhögskola arbetar tillsammans med Folkuniversitetet.

Kontakt

Har du frågor om våra samhällstödjande kurser är du välkommen att kontakta:
Patrik Fridh, Utbildningsledare Samhällstödjande kurser och Yh
072-151 39 38
p.fridh@eslovsfhsk.se

Marie Malm, Folkhögskolespåret
070-838 14 05
m.malm@eslovsfhsk.se

Mattias Wigander, Etableringskurs
070-444 86 72
m.wigander@eslovsfhsk.se

Josefin Fridh, Studiemotiverande folkhögskolekurs
070-838 14 29
j.fridh@eslovsfhsk.se

 

Aktuellt

Nu har sista ansökningsdag passerat!

I söndags var sista dagen då det gick att ansöka till starten av allmän kurs…

Nu är Viktor redo för nästa steg i livet

”Eslövs folkhögskola har haft en enorm betydelse för mig! Jag har gått från att vara…

Nu skapar vi en ny musikal!

Varje höst har vi i musikalklassen på Eslövs folkhögskola förmånen att få samarbeta med Lovewell…