Information om Covid 19

Eslövs folkhögskola följer utvecklingen och myndigheternas rekommendationer kring att systematiskt begränsa smittspridning. När du studerar hos oss ska du känna dig trygg och säker.

UPPDATERAD 13 AUGUSTI 2021

Vi strävar efter att hålla så mycket som möjligt av vår verksamhet på plats. Vi tror på mötet i klassrummet och kommer att arbeta för att dessa möten ska ske på ett så tryggt och säkert vis som möjligt.

Du som studerar hos oss får uppdateringar om dina kurser på Schoolsoft. Vi uppdaterar även informationen på den här sidan regelbundet.

Eslövs folkhögskola har ett stort ansvar att genomföra vår verksamhet på ett säkert sätt, men också en hög grad av handlingsutrymme att göra tillfälliga ändringar och egna anpassningar för att få utbildningssituationen att fungera.

Vi uppmuntrar alla, både deltagare och personal, att stanna hemma vid symptom, tvätta händerna eller använda handsprit regelbundet samt hålla ett visst avstånd.

Verktyg för distansundervisning
Anpassningarna till pandemin har gjort att vi idag använder oss av de digitala verktyg som krävs för att genomföra eventuell undervisning på distans. Söker du till oss så söker du till utbildningar som har platsbunden utbildning som utgångsläge.

Anpassning av studiemiljön
Våra anpassningar av lokalerna för att bidra till att hålla nere smittspridningen av Coronaviruset, är som följer:

  • Om du som deltagare får en bekräftad Covid-19 infektion ska du kontakta din mentor eller deltagarcoach så snart som möjligt.
  • Vi uppmuntrar deltagare till att vara ute på raster.
  • Vi hjälps åt med att hålla lektionstider och andra hållpunkter så att vi minskar antalet personer i korridorer och andra gemensamma utrymmen.
  • Vi har ett begränsat antal gäster per bord i matsalen, samt har avstånd mellan varje bord.
  • Vi uppmuntrar att luncher köps i betalskärmarna före lunch för att minska köer under lunchen.

Uppdateringar av de omställningar som sker på grund av Covid-19
Eslövs folkhögskolas ledning följer utvecklingen och i händelse av nya restriktioner kan vi på kort varsel ställa om för att bedriva en större del av, eller hela utbildningar, till distans alternativt återgå till fysisk undervisning i viss grad igen.

All information om förändringar skickas ut till deltagare och personal via Schoolsoft samt uppdateras på den här sidan.