Information om Covid 19

Eslövs folkhögskola följer utvecklingen och myndigheternas rekommendationer kring att systematiskt begränsa smittspridning. När du studerar hos oss ska du känna dig trygg och säker.

UPPDATERAD 8 JANUARI 2021
Vi strävar efter att hålla så mycket som möjligt av vår verksamhet på plats. Vi tror på mötet i klassrummet och kommer att arbeta för att dessa möten ska ske på ett så tryggt och säkert vis som möjligt.

I dagsläget har vi en stor smittspridning av det nya coronaviruset i hela samhället och vi har därför lagt om majoriteten av vår undervisning till distans, med undantag för vår Studiemotiverande folkhögskolekurs och Förberedande folkhögskola för unga. Vissa praktiska moment på våra yrkesutbildningar sker också på plats, med anpassningar som förhindrar smittspridning.

Eslövs folkhögskola har ett stort ansvar att genomföra vår verksamhet på ett säkert sätt, men också en hög grad av handlingsutrymme att göra tillfälliga ändringar och egna anpassningar för att få utbildningssituationen att fungera.

Anpassningarna till pandemin har gjort att vi idag använder oss av de digitala verktyg som krävs för att genomföra undervisning på distans. Vi har dock inte tagit beslut om att ställa om hela utbildningar till att bli kurser på distans – söker du till oss så söker du till utbildningar som har platsbunden utbildning som utgångsläge.

Lektioner och samlingar som genomförs online sker via Google Classroom. Här finns möjlighet att dela text- och videomaterial, ha lektioner live och föra samtal och genomföra projektarbete i mindre grupper, allt i enlighet med vår pedagogik.

Våra anpassningar av lokalerna och förändringar i undervisningen för att bidra till att hålla nere smittspridningen av Coronaviruset, återinförs när vi förhoppningsvis kommer att kunna öppna upp skolan helt under 2021:

  • Om du som deltagare får en bekräftad Covid-19 infektion ska du kontakta din mentor eller deltagarcoach så snart som möjligt. Det gäller även när du genomför kurser under perioder med distansundervisning.
  • Huvudentrén är ingång och dörren mitt emot är utgång, tydligt skyltat.
  • Alla spritar sin bänk och ev dator innan man lämnar salen.
  • Vi förskjuter schema så att det blir mindre deltagare som har rast samtidigt.
  • Vi uppmuntrar deltagare till att vara ute på raster för allas säkerhet.
  • Vi hjälps åt med att hålla lektionstider och andra hållpunkter så att vi minskar antalet personer i korridorer och andra gemensamma utrymmen.
  • Vi har ett begränsat antal gäster i matsalen, vilket innebär att man lämnar matsalen när man ätit färdigt så att nästa grupp kan komma till.
  • Följ markeringarna i golvet när du köar.
  • Vi uppmuntrar att lunchkuponger köps i receptionen för att minska köer under lunchen.

Eslövs folkhögskolas ledning följer utvecklingen dag för dag och i händelse av nya restriktioner kan vi på kort varsel ställa om för att bedriva en större del av, eller hela utbildningar, till distans alternativt återgå till fysisk undervisning i viss grad igen.

All information om förändringar skickas ut till deltagare och personal via Schoolsoft samt uppdateras på den här sidan.