Information om Covid 19

Eslövs folkhögskola följer utvecklingen och myndigheternas rekommendationer kring att systematiskt begränsa smittspridning. När du studerar hos oss ska du känna dig trygg och säker.

UPPDATERAD 22 NOVEMBER
Vi tror på mötet i klassrummet och kommer att arbeta för att dessa möten ska ske på ett så tryggt och säkert vis som möjligt.

Eslövs folkhögskola har ett stort ansvar att genomföra vår verksamhet på ett säkert sätt, men också en hög grad av handlingsutrymme att göra tillfälliga ändringar och egna anpassningar för att få utbildningssituationen att fungera.

Du som studerar hos oss får uppdateringar om dina kurser på Schoolsoft. Vi uppdaterar även informationen på den här sidan regelbundet.

Vi uppmuntrar alla, både deltagare och personal, att stanna hemma vid symptom, tvätta händerna eller använda handsprit regelbundet samt hålla ett visst avstånd.

Vad ska jag tänka på om jag får symtom på luftvägsinfektion?

  • Stanna alltid hemma när du blir sjuk. Sedan den 22 november gäller även att alla – även de som är fullvaccinerade, ska testa sig vid symptom på covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar PCR-test. Testen bokar du via 1177.
  • Om du får en bekräftad Covid-19 infektion ska du kontakta din mentor eller deltagarcoach så snart som möjligt.
  • Om du fått en bekräftad Covid-19 infektion ska du stanna hemma minst sju dygn efter att du fick de första symtomen. De två sista dygnen ska du känna dig bra och inte ha feber.
  • Om du har en luftvägsinfektion och fått ett negativt svar på PCR-test för covid-19, kan du komma tillbaka till undervisningen på skolan när du varit feberfri ett dygn. Du kan komma tillbaka om du är feberfri men har kvarvarande symtom, ex hosta.

FHM´s rekommendationer hittar du här

Verktyg för distansundervisning
Anpassningarna till pandemin har gjort att vi idag använder oss av de digitala verktyg som krävs för att genomföra eventuell undervisning på distans. Söker du till oss så söker du till utbildningar som har platsbunden utbildning som utgångsläge.

All information om förändringar skickas ut till deltagare och personal via Schoolsoft samt uppdateras på den här sidan.