FAMN

Eslövs folkhögskola är med i ett nationellt ESF-projekt med syfte att göra folkhögskolan bättre på att utbilda och möta unga som kommit till Sverige under senare år.

Genom gemenskapen på skolan skapar vi förutsättningar för ett bättre liv, ett kontaktnät och vänner för livet. Projektet ska bidra till att folkhögskolan blir en långsiktig aktör för nyanlända ungas lärande, bildning och delaktighet i samhället.

Projektet har som syfte att utarbeta, kvalitetssäkra och sprida metoder och modeller för att nyanlända unga mellan 15 och 24 år i större utsträckning ska kunna fullfölja behörighetsgivande studier på folkhögskola. Projektet genomförs som ett projekt med stöd av ESF-rådet. Folkbildningsrådet är projektägare i samverkan med sex folkhögskolor i landet.

Arbetet syftar till att utveckla folkhögskolans pedagogik gentemot målgruppen, men också att belysa de förutsättningar som finns för att nyanlända deltagare i större utsträckning ska upptäcka folkhögskola som utbildningsalternativ. Projektet pågår mellan åren 2019–2021.

Följande folkhögskolor är med i projektet:

Läs mer om projektet på Folkbildningsrådets hemsida.