Fritidsfonden

En fond för att förverkliga drömmar och visioner

Varje år arrangerar Fritidsledarlinjen Skånerock, en gala som riktar sig till personer med funktionsnedsättning. Galan är väldigt populär och det kommer runt 1000 personer varje år för att dansa och ha en riktigt rolig kväll. Allt överskott från galan går tillbaka in i fritidsfonden, en fond som finns för att förverkliga drömmar och visioner för människor med olika typer av funktionsnedsättningar.

Du kan söka medel från fonden som individ, organisation, boende eller förening. Vilket belopp som årligen delas ut är helt avhängigt resultatet från Skånerock. Fram till idag har vi delat ut c:a 1 miljon kronor.

Med anledning av den uppkomna corona-pandemin har det inte skett någon fondutdelning 2020. Vi kommer dessvärre också behöva skjuta på det arrangemang som ska ersätta Skånerock 2021.  De fondansökningar som inkommit ligger kvar och ni kommer att få information och kallelse när vi bestämt ett datum för framtida utdelningar.