SFI - Svenska för invandrare i Eslöv

Här hos oss får du möjlighet att snabbt nå dina mål genom att läsa svenska för invandrare (SFI). Vi erbjuder individuella studier anpassade efter dina tidigare erfarenheter. Eslövs folkhögskola bedriver SFI i Malmö och på kvällstid i Eslöv. Här läser du om våra kurser i Eslöv.

Vem kan läsa på våra SFI-kurser?

Vår Sfi-undervisning riktar sig till dig som behöver läsa in SFI B, SFI C eller SFI D.  Syftet är att du får möjlighet att förkorta tiden till vidare studier eller arbete.

  • Sfi kvällskurs i Eslöv
    För dig som studerar studieväg 2 och 3.
    Du studerar totalt fem timmar i veckan, fördelat på två dagar, kl. 17.30-20.00
    Plats: Kvällskurserna ges på Eslövs folkhögskola, Sturegatan 14 i Eslöv.

Vad händer sen?

Efter avslutad och godkänd utbildning får du ditt kursintyg och betyg i SFI för att kunna ta dig vidare till studier eller arbete.

Kursinnehåll

Kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Ansökan

Här ansöker du till SFI kurs i Eslöv

Vi tar emot ansökningar hela tiden.
Du kan alltid söka till SFI.
Vi kallar till kursens start via e-mail.

Kontakt

Ulrika Gleisner, Rektor Eslövs folkhögskola

u.gleisner@eslovsfhsk.se

Mattias Veres, Utbildningsledare Eslövs folkhögskola

m.veres@eslovsfhsk.se