Barnskötarutbildning

Vill du arbeta med barn i förskolan? Här kan du läsa mer om vår barnskötarutbildning.

Barnskötarutbildningen är en yrkesutbildning på gymnasienivå. Efter genomförd kurs och godkänd praktik har du goda möjligheter att få ett arbete inom både fristående och kommunala förskolor. Utbildningen är CSN-berättigad.

När du läser till barnskötare på Eslövs folkhögskola, får du praktiska och teoretiska kunskaper om hur barn utvecklas under åren innan de börjar skolan. Under kursen går vi igenom pedagogiska teorier så att du kan arbeta i förskolan och främja barns utveckling. Du får kunskap om förskolans läroplan som är integrerad i all undervisning. Du får också delta i övningar som rollspel och lekar, där barns utveckling och lärande är i fokus.

Exempel på kursinnehåll:

  • barns lärande och växande
  • skapande verksamhet
  • pedagogiskt arbete
  • utepedagogik
  • kommunikation
  • praktik – lärande i arbetslivet

Kursdeltagarna är med och planerar, genomför och analyserar de olika kursmomenten. Kursen genomsyras av ett yrkesetiskt och professionellt synsätt.

Efter genomförd kurs och godkänd praktik kommer du att ha med dig en examen motsvarande gymnasiets barn- och fritidsprogram.

 

Hur ansöker jag?

Du behöver ha godkända betyg från grundskolan/grundvux i ämnena Svenska, Matematik, Samhällskunskap och Engelska, vid utländsk examen behöver du ha kunskaper i svenska motsvarande Svenska Grund.

Terminsavgift: 1 200 kr/termin

Ansökan för HT2021 öppnar den 1 februari 2021

Kontakt