Samhällstödjande kurser

Eslövs folkhögskola är en skola för alla. Att kunna erbjuda utbildningsformer till hela samhället är något vi månar om. Här presenteras alternativ för såväl arbetslösa ungdomar och vuxna som nyanlända och ensamkommande ungdomar.

Studiemotiverande folkhögskolekurs

Eslövs folkhögskola genomför 3 månaders studiemotiverande kurser (SMF-kurs) för arbetslösa ungdomar och vuxna från 16 år, på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Målet är att coacha och motivera ungdomar och vuxna att fortsätta studera efter genomförd kurs. Vi erbjuder även SMF+kurser för dig som vill öva på svenska språket. Kursen genomförs utan betyg där varje deltagare erhåller ett intyg efter genomförd kurs.

Etableringskurs på folkhögskola

Etableringskursen är för nyanlända och ges i samarbete med Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen. Kursens syfte är att skapa förutsättningar för deltagarna att etablera sig på arbetsmarknaden och ge en grund för fortsatta studier på folkhögskola eller inom den kommunala vuxenutbildningen.

I kursen ingår lektioner, studiebesök och egen studietid. Målet är att kursen ska bli anpassad och unik för varje deltagare. Kursen ges i grupper om cirka 15 deltagare och pågår under 6 månader.

Kursen innehåller:

• Svenska, med fokus på konversationssvenska
• Samhällskunskap
• Omvärldskunskap
• Friskvård, livsstil och hälsa
• Arbetsmarknadskunskap
• Studiebesök och utflykter
• Studie- och yrkesvägledning

Efter 6 månaders utbildning ska varje deltagare få:

• Ett kompetensintyg att använda för fortsatta studier på folkhögskola eller inom den kommunala
vuxenutbildningen
• En plan för fortsatt etablering på arbetsmarknaden genom studie- och yrkesvägledning

Folkhögskolespåret

På Eslövs folkhögskola erbjuder vi studier, boende, stöd och etablering till ensamkommande ungdomar. Deltagarna ska ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen och insatserna sker inom öppenvård och är individuellt anpassade.

Med folkbildningens synsätt på människans förmåga, resurs och potential skapar insatserna och utbildningen delaktiga, ansvarstagande och självständiga individer. Tack vare boende i internatform skapas naturlig integration, både i det sociala sammanhanget och i möjligheten att bygga nätverk. Eslövs folkhögskola erbjuder internatboende bland skolans övriga deltagare, nivåanpassad studiegång med grund- eller gymnasienivå, mentorskap genom skolans övriga utbildningar och, inte minst, möjligheter till en aktiv fritid. Studierna förutsätter att deltagaren bor på skolan.

Bristyrkesutbildning – Barnskötare

Utbildningen syftar till att ge deltagarna praktiska och teoretiska kunskaper i barns lärande och språkutveckling. Att utifrån grundläggande pedagogiska teorier omsätta dessa i praktiken och därigenom främja barns lärande. I kursen ingår praktiska övningar i rollspel och lekar där barns utveckling och lärande är centrala grundstenar.

Kursdeltagarna är med och planerar, genomför och analyserar. Kursen genomsyras av ett yrkesetiskt och professionellt synsätt. Praktik ute på arbetsplatser ingår som en del av utbildningen.

För att komma in på utbildningen behöver du vara inskriven i jobb- och utvecklingsgarantin eller etableringsprogrammet på arbetsförmedlingen samt ha kunskaper i svenska motsvarande SFI D.

Bristyrkesutbildning – Personlig assistent

Utbildningen kommer ta upp olika pedagogiska grundteorier, utvecklingspsykologi och psykologiska teorier som syftar till att deltagarna ska få en förståelse för hur människor lär, utvecklas och socialiserar. I undervisningen ska deltagarna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur värderingar skapas, lever kvar och förändras inom olika kulturer, samhällen, institutioner och grupper av människor.

Deltagarna kommer kontinuerligt få träna på olika tekniker för ett professionellt bemötande, att tänka kreativt och att arbeta med empowerment. Praktik ute på arbetsplatser ingår som en del av utbildningen.

För att komma in på utbildningen behöver du vara inskriven i jobb- och utvecklingsgarantin eller etableringsprogrammet på arbetsförmedlingen samt ha kunskaper i svenska motsvarande SFI D.

Kontakt

Har du frågor om våra samhällstödjande kurser är du välkommen att kontakta:

Marie Malm, Folkhögskolespåret
070-838 14 05
m.malm@eslovsfhsk.se

Mattias Wigander, Etableringskurs
070-444 86 72
m.wigander@eslovsfhsk.se

Josefin Fridh, Studiemotiverande folkhögskolekurs
070-838 14 29
j.fridh@eslovsfhsk.se

Eva Wahlund, Bristyrkesutbildningarna
e.wahlund@eslovsfhsk.se

 

Aktuellt

Interkulturella möten på Eslövs folkhögskola

Frågeställningen Vad får dig att känna dig trygg?  har guidat SMF och EPF under deras arbete förra…

Folkhögskolornas internat är räddade – vi vann målet i högsta förvaltningsdomstolen

Folkhögskolorna i Sverige bedriver utbildning för vuxna och ger möjlighet för fler att nå högre…

Lyssna på våra sommarprat – Om vänskap

Sommar, sommar, sommar! Allmän linje har gjort sommarprat för er som ligger och latar er…