SFI – Eslöv

Här hos oss får du möjlighet att snabbt nå dina mål genom att läsa svenska för invandrare (SFI). Vi erbjuder individuella studier anpassade efter dina tidigare erfarenheter. Eslövs folkhögskola bedriver SFI i Malmö och på kvällstid i Eslöv. Här läser du om våra kurser i Eslöv.

Vem kan läsa på våra SFI-kurser?

Vår Sfi-undervisning riktar sig till dig som behöver läsa in SFI B, SFI C eller SFI D.  Syftet är att du får möjlighet att förkorta tiden till vidare studier eller arbete.

 • Sfi kvällskurs i Eslöv
  För dig som studerar studieväg 2 och 3.
  Du studerar totalt fem timmar i veckan, fördelat på två dagar, kl. 17.30-20.00
  Plats: Kvällskurserna ges på Eslövs folkhögskola, Sturegatan 14 i Eslöv.

Who can study at our SFI courses?

Our SFI courses are for those who need to study SFI B, SFI C or SFI D. The purpose is to give the opportunity to shorten the time before further studies or work.

 • SFI Evening course in Eslöv
  For those studying Study Paths 2 and 3. You study for a total of five hours a week, divided over two days, from 17:30 to 20:00 each day.
  Location: The evening courses are given at Eslövs folkhögskola, Sturegatan 14, in Eslöv.
 

Hur ansöker jag?

Du kan alltid söka till SFI. Klicka på den gröna länk-knappen så kommer du till ansökningsformuläret.
Vi kallar till kursens start via e-mail.
Kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Application for our SFI-courses are open. Click on the green button to get to the applicationform. Notice of course start will be sent via email.
Syllabus for SFI

Ansök här Vi tar emot löpande ansökningar

Kontakt