Vanliga frågor

Finns det någon terminsavgift?

Terminskostnaden är 1000 kronor. Där ingår olycksfallsförsäkring, tillgång till kaffe och te, dagstidningar och material i bild & form samt i keramikundervisningen. Skolan bidrar också till kostnader vid utflykter och studieresor.

Det finns möjlighet att äta lunch på skolan alla skoldagar för 60 kronor. Vid köp av ett häfte med 10 kuponger blir kostnaden 55 kronor per lunch.

Studier vid folkhögskola ger rätt till att söka studiemedel via CSN. För mer information ring 0771-27 60 00 alternativt www.csn.se.

Vilka är terminstiderna?

Under läsåret 2018/2019 ser tiderna ut så här:

Folkhögskolan
Höstterminen 18: 20 augusti – 21 december (18v)
Vårterminen 19: 7 januari – 5 juni (22v)

YH-Utbildningen
Höstterminen 18: YH2: 20 augusti  – 21 december (18v)
Vårterminen 19: 7 januari – 5 juni (22v)

Lovdagar
Höstlov v 44
Sportlov v 8
Påsklov; alltid veckan före påsk.

Får jag betyg efter avslutad kurs?

Folkhögskolan har ett eget bedömningssystem och ger inte betyg i enskilda ämnen. I stället kan du som studerar på allmän linje få ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga. Bedömningen görs gemensamt av alla dina lärare på skolan. Studieomdöme ges på allmänna linjer som är minst 30 veckor långa, det vill säga oftast ett läsår.

Vid bedömning för studieomdöme beaktas följande faktorer:

 • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa
 • Förmåga till analys, bearbetning och överblick
 • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier
 • Social förmåga

Folkhögskolan använder denna skala för studieomdömet:

 • Utmärkt, 4
 • Mycket God – Utmärkt, 3,5
 • Mycket God, 3
 • God – Mycket God, 2,5
 • God, 2
 • Mindre God – God, 1,5
 • Mindre God, 1

På de särskilda linjerna får de studerande inget studieomdöme utan ett intyg efter fullgjord kurs.
 Folkhögskolan ger inte betyg och du kan därför inte föra samman ditt studieomdöme från folkhögskolan med gymnasiebetyget. Istället kan du söka till universitet och högskola genom folkhögskolans egen kvotgrupp.