En bild från Lokal XXX arkitekters kontor med sex personer arbetandes runt ett gemensamt bord med datorer och kontorsmaterial
Eslövs folkhögskola

En kreativ verkstad blir till

Grunden är lagd till vårt nya Multihus. Snart kommer väggarna att resas och taket läggas. Håller tidsplanen kan vi flytta in i de nya salarna och rummen efter årsskiftet. Vi fick en pratstund med Berit Restad, arkitekt på Lokal XXX Arkitekter som ritat huset.

”Att rita och planera pedagogiska byggnader där möten mellan människor kors och tvärs över bakgrunder och intressen ska stärkas, är ett väldigt fint uppdrag. Som arkitekt behöver du vara lyhörd och flexibel när du ritar en ny byggnad. Vi försöker alltid utgå från de förutsättningar som finns och de önskemål som de som beställer byggnaden har.

Från en extra aula till en kreativ verkstad
Det här projektet har förändrats efter hand, eftersom förutsättningarna för projektet ändrades. Vi kunde inte bygga vidare på det hus som redan stod på tomten, så som vi hade tänkt från början, utan vi fick utveckla byggnadskonceptet allteftersom. I samarbete med skolan har projektet preciserats och finslipats – vi fick först ett uppdrag att skapa en ny aula och till sist blev det så mycket mer: en stor kreativ verkstad! En verkstad som ska vara flexibel och kunna användas av många människor på flera olika sätt.

En viktig grundtanke är att Multihuset ska bli en mötesplats för hela Eslöv
Här inne kommer det att finnas musiksalar, en ateljé, ett samlingsrum och många sociala ytor som gör att de som finns på skolan kan mötas över de olika utbildningar som pågår på skolan. En annan viktig grundtanke som vi tagit fasta på är att huset ska bli en mötesplats för hela Eslöv. Här ska det gå att hålla öppna föreläsningar och i de nya musiksalarna och ljudstudion kan det hända spännande saker i framtiden.

Utseendet på det nya huset kommer att knyta an till skolans huvudbyggnad, med en blandning av rött och gult tegel. Den stora salen kommer att ha en tegelfasad som vetter ut mot gatan och för att den skall få ett intressant uttryck och inte bli alltför kompakt kommer den att muras på ett annorlunda vis, med stående tegel och intryckningar.

Ett hus som förändras genom de som arbetar i det
Det har varit väldigt roligt och spännande att arbeta tillsammans med arbetsgruppen på Eslövs folkhögskola – själva huset kommer att vara ett resultat av flera människors tankar och visioner om hur den här kreativa verkstan ska fungera. Sedan, när huset tas i besittning så kommer personerna som använder rummen vara de som bygger vidare. Så en ny byggnad är aldrig bara en persons verk utan tillhör dem som arbetar och lever i den.”

3 apr 2020

Mer i samma kategori

Mer om En kreativ verkstad blir till