Allmän kurs

Söker du efter ett bra sätt att ta nästa steg i livet, antingen till utökad allmänbildning eller vidare utbildning? Allmän kurs vänder sig till dig utan fullständiga gymnasiebetyg.

Allmän kurs bygger på folkbildningens grundtankar och din egen delaktighet, ditt medskapande och engagemang. Utöver att du studerar för att nå dina behörigheter så arbetar vi tillsammans för att skapa ett bra socialt klimat och en bra kontakt mellan deltagare och pedagoger.

På Eslövs folkhögskola har allmän kurs flera olika ingångar: Grundkurs, Allmän Bas, Allmän Fortsättning samt Allmän kurs – beteendevetarlinjen. Det gör att du kan läsa in behörigheter från grundskolans senare år upp till gymnasieskolan hos oss.

De olika ingångarna har gemensamt att de erbjuder studier i de gymnasiegemensamma ämnena; svenska, matematik, engelska, samhällskunskap och naturkunskap. Det som skiljer de olika ingångarna är studietakt, kursmoment samt möjlighet att läsa profilämnen. Profilämnen kan t.ex. vara olika estetiska ämnen som musik och teater, fysisk träning samt andra praktiska ämnen.

Den ingång som passar bäst för dig beror på dina tidigare behörigheter, tidigare studier och dina egna mål för din tid hos oss.

Oavsett ingång arbetar vi på allmän kurs för att stärka dina kunskaper, förmågor och färdigheter kopplat till följande målsättningar:

 • Utveckla ditt språk
 • Hitta en fungerande studieteknik
 • Skaffa nya insikter om dig själv och din omvärld
 • Stärka din egenmakt och ditt samhällsengagemang

Allmän bas
På Allmän Bas läser du mot en grundläggande behörighet, där ämnen motsvarande gymnasie-nivå kombineras med folkhögskoleämnen.

Här sker dina ämnesstudier på folkhögskolans sätt, där tematiska arbeten, kreativa uppgifter och samhörighet blir en del av undervisningen. På Allmän Bas får du tiden och lugnet för att skapa grunden till dina fortsatta studier.

Allmän Fortsättning
Allmän Fortsättning vänder sig till dig som redan har något eller några års studier på gymnasium eller folkhögskola bakom dig. Här kompletterar du din tidigare utbildning mot din behörighet – samtidigt som du kan läsa övriga samhällsorienterande ämnen inför högskolestudier. Vi ser helst att du är godkänd i svenska 1 och gärna några andra gymnasiegemensamma ämnen.

Hur är det att gå Allmän kurs?

Alla våra allmänna kurser inleds med att du gör en egen studieplanering. Där läggs grunden för dina studier på skolan. Dina egna mål och tankar om vad du vill att dina studier hos oss ska leda vidare till, spelar en stor roll för hur innehållet i din kurs kommer att se ut.

Att läsa på folkhögskola handlar om att lära sig nya saker och om att växa som individ. Hos oss finns det inga skarpa gränser mellan skolan och övriga livet. Här får du utrymme både för din personliga utveckling och för att arbeta mot den behörighet du behöver skaffa dig för att kunna gå vidare i livet efter dina studier hos oss.

Så här går antagningen till

Antagningsprincip
Vårt uppdrag är att minska utbildningsklyftorna i samhället.

Antagningsprocess 

• Du söker till oss genom att skicka in din ansökan digitalt. Länk till ansökningsformuläret hittar du här på kurssidan. Sänd in din ansökan innan sista ansökningsdatum!

• Vi tar emot din ansökan och ser efter om du är behörig till den kurs du sökt.

• Alla behöriga sökande blir kallade till en intervju. Kallelsen skickas ut via mail.

• Intervjun genomförs i form av ett samtal där vi bland annat vill veta målet med dina studier. Detta samtal ligger sedan till grund för vår bedömning om du blir antagen till kursen. Vi lägger stor vikt vid att lyssna till dina egna tankar kring vad studierna hos oss skulle kunna ge dig. Samtidigt vill vi få en bild av att vi, i den kurs du sökt, ska kunna erbjuda studier som passar just dig.

• När vi genomfört alla intervjuer och antagningsprocessen är klar, får du ett antagningsbesked via mail. Detta brukar ske inom tre veckor efter genomförd intervju.

• Om du har blivit antagen till kursen och fortfarande är intresserad av att börja hos oss, behöver du bekräfta platsen. Information om hur du gör detta får du samtidigt med ditt antagningsbesked. Det är viktigt att du bekräftar din plats, eftersom den annars kan gå vidare till nästa sökande.

• Vi arbetar löpande med reservlistan fram till kursstart.

Så här fungerar folkhögskolans studieomdöme

Folkhögskolan har ett eget bedömningssystem och ger inte betyg i enskilda ämnen. Istället får du ett studieomdöme som är vår bedömning av hela din studieförmåga. När vi bedömer din studieförmåga tittar vi alltså inte på hur du presterat i varje enskilt kursmoment, utan bedömer istället hur väl du genomfört dina studier under din tid hos oss. Det här är den största skillnaden mellan att läsa in din högskolebehörighet på folkhögskola, jämfört med traditionellt gymnasium och KomVux.

Bedömningen görs gemensamt av alla dina lärare på skolan.

Efter att läst in dina behörigheter så kan du via folkhögskolans egen kvot, söka till högskola och universitet med ditt studieomdöme. Många kombinerar studieomdöme från folkhögskolan med sitt resultat från högskoleprovet.

Vid bedömning för studieomdöme beaktas följande faktorer:

 • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa
 • Förmåga till analys, bearbetning och överblick
 • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier
 • Social förmåga

Folkhögskolan använder denna skala för studieomdömet:

 • Utmärkt, 4
 • Mycket God – Utmärkt, 3,5
 • Mycket God, 3
 • God – Mycket God, 2,5
 • God, 2
 • Mindre God – God, 1,5
 • Mindre God, 1
 

Hur ansöker jag?

För att gå Allmän Bas och Allmän Fortsättning behöver du vara färdig med grundskolan. Du som inte har avslutat grundskolan kan gå Grundkurs hos oss. Du som är ny i Sverige ska ha avslutat sfi för att kunna börja på grundkursen.

Terminsavgift: 1 200 kr/termin
Allmän kurs på folkhögskola är CSN
berättigade.

Våra internat

Eslövs folkhögskola har ett internat, där du kan bo under tiden att du studerar hos oss.

Läs mer om våra internat

Kontakt

Jag behövde bli trygg först

På Eslövs folkhögskola kan du ta igen dina studier i din egen takt. I våras mötte vi Andrea Liddell som idag studerar till socionom på Malmö Universitet. Hon läste allmän kurs efter att ha haft flera jobbiga år bakom sig. Andrea började sin tid på skolan som deltagare på Allmän kurs – med extra stöd […]

Läs mer