Herbert Felixinstitutet

Herbert Felixinstitutet arbetar med att skapa en bildningsarena för alla åldrar, alla nationaliteter och alla olika bakgrunder. Föreningen driver, stödjer och uppmuntrar arbete kopplat till migration, entreprenörskap och utveckling. Allt för att skapa en ökad kunskap om varför vi till varje pris måste motverka rasistiska och antidemokratiska strömningar i samhället.

Eslövs folkhögskola har i januari 2021 inlett ett samarbete med Herbert Felixinstitutet vilket gör att föreningens arrangemang och föreläsningar kommer att hållas i folkhögskolans lokaler. Samarbetet innebär att vi tillsammans kan nå nya målgrupper och ta folkbildningsambitionen till en ny nivå.

Grunden för föreningen vilar på berättelsen om Herbert Felix, en judisk flykting som kom till Sverige och Eslöv och byggde upp ett av Sveriges mest framgångsrika livsmedelsföretag, Felix. Genom att låna hans namn vill föreningen visa hur vårt land behöver människor från andra länder för att göra oss alla starkare. Många av dem som kommer som flyktingar verkar i en lång tradition av entreprenörskap, vilket kan blir en vinstlott för Sverige, om vi stöttar och uppmuntrar dem.

Herbert Felixinstitutet startade 2007 och har runt 100 medlemmar. Institutet arrangerar bland annat föreläsningar med aktuella teman. Herbert Felixinsititutet har tidigare även drivit projekt bland annat med fokus på somaliska flyktingars företagande, mentorskap för nya entreprenörer med utländska bakgrund och har även drivit ett framgångsrikt projekt med ämnesfortbildning för lärare inom historia och samhällsvetenskap.