Allmän kurs – Beteendevetarlinjen

Beteendevetarlinjen är en högskoleförberedande kurs. Klurar du över hur det kommer sig att vi uppför oss bättre när vi tror att vi är iakttagna? Eller varför man vid alltför komplexa beslutsprocesser tenderar att välja att inte förändra någonting alls? På Beteendevetarlinjen får du kunskaper om mänskligt beteende, relationer och organisationer.

För dig som siktar på högre studier

Vår beteendevetarlinje passar dig som nästan är klar med dina gymnasiestudier och siktar på fortsatta studier på högskola eller universitet.

Om du har haft det kämpigt på gymnasiet, eller vill hitta tillbaka till studierna efter ett uppehåll, får du hjälp med att jobba in god studieteknik och rutiner. När du är klar med utbildningen ska du känna dig trygg i att gå vidare med akademiska studier.

För dig som redan möter människor i din yrkesroll kan studierna på beteendevetarlinjen ge dig en fördjupad kompetens.

Vad innehåller Beteendevetarlinjen?

Beteendevetenskap är läran om mänskligt beteende och du kommer att fördjupa dig i hur människor fungerar i olika sammanhang. Under året lär du dig även att utveckla din studieteknik och att skriva akademiska texter, reflektera kring och opponera på andras texter, hantera muntlig och skriftlig presentationsteknik, använda källkritik, förstå vetenskapsteori och arbeta med faktatexter på engelska.

Utbildningen är ettårig och innehåller ämnena: psykologi, sociologi, interkulturell kommunikation (IKK), religionssociologi, engelska, vetenskapligt skrivande och studieteknik.

När du börjar på skolan gör du en individuell studieplanering för att se över vilka behörigheter du redan har och vilka du behöver komplettera. Det finns möjlighet att läsa in behörighet i ämnena:

 • Samhällskunskap 1a1/1a2 eller Samhällskunskap 2
 • Svenska 3
 • Engelska 6 eller Engelska 7
 • Religion 1 eller Religion 2
 • Psykologi
 • Sociologi
 • Matematik 2
 • Naturkunskap 1a1
 • Historia 1a1

Hur är det att gå Allmän kurs?

Alla våra allmänna kurser inleds med att du gör en egen studieplanering. Där läggs grunden för dina studier på skolan. Dina egna mål och tankar spelar en stor roll för hur innehållet i din kurs kommer att se ut.

Att läsa på folkhögskola handlar om att lära sig nya saker, och om att växa som individ. Hos oss finns det inga skarpa gränser mellan skolan och övriga livet. Här får du utrymme både för din personliga utveckling och för att arbeta mot den behörighet du behöver skaffa dig för att kunna gå vidare i livet efter dina studier hos oss.

Alla deltagare på skolan har fri tillgång till stöd, till exempel i form av specialpedagog och digitala hjälpmedel.

Så här går antagningen till

Antagningsprincip
Vårt uppdrag är att minska utbildningsklyftorna i samhället.

Antagningsprocess 

 • Du söker till oss genom att skicka in din ansökan digitalt. Länk till ansökningsformuläret hittar du här på kurssidan under tiden ansökan är öppen.
 • Innan du påbörjar din ansökan behöver du förbereda en kopia eller ett foto av dina originalbetyg. Det går bra att komplettera med betyg senare om du har pågående studier.
 • Vi tar emot din ansökan och ser efter om du är behörig till den kurs du sökt.
 • Alla behöriga sökande blir löpande kallade till en intervju. Kallelsen skickas ut via mail inom tre veckor.
 • Intervjun genomförs i form av ett samtal där vi bland annat vill veta målet med dina studier. Detta samtal ligger sedan till grund för vår bedömning om du blir antagen till kursen. Vi lägger stor vikt vid att lyssna till dina egna tankar kring vad studierna hos oss skulle kunna ge dig. Samtidigt vill vi få en bild av att vi, i den kurs du sökt, ska kunna erbjuda studier som passar just dig.
 • Om du uppfyller antagningskriterierna och valts ut till att få en plats kommer vi att meddela dig det inom tre veckor och senast 1 juni. Om du fortfarande är intresserad av att börja hos oss, behöver du bekräfta platsen. Information om hur du gör detta får du samtidigt med ditt antagningsbesked. Det är viktigt att du bekräftar din plats, eftersom den annars kan gå vidare till nästa sökande.
 • Om du uppfyller antagningskriterierna men inte fått någon plats kommer du att bli meddelad om det och du placeras på en reservlista. Vi arbetar löpande med reservlistan fram till kursstart.
 • Om du inte uppfyller antagningskriterierna och därmed får avslag på din ansökan kommer vi att meddela dig det.
 • Antagning sker löpande och kursen kan bli full innan sista ansökningsdatum.

Så här fungerar folkhögskolans studieomdöme

Folkhögskolan har ett eget bedömningssystem och ger inte betyg i enskilda ämnen. Istället får du ett studieomdöme som är vår bedömning av hela din studieförmåga. När vi bedömer din studieförmåga tittar vi alltså inte på hur du presterat i varje enskilt kursmoment, utan bedömer istället hur väl du genomfört dina studier under din tid hos oss. Det här är den största skillnaden mellan att läsa in din högskolebehörighet på folkhögskola, jämfört med traditionellt gymnasium och KomVux.

Bedömningen görs gemensamt av alla dina lärare på skolan.

Efter att läst in dina behörigheter så kan du via folkhögskolans egen kvot, söka till högskola och universitet med ditt studieomdöme. Många kombinerar studieomdöme från folkhögskolan med sitt resultat från högskoleprovet.

Vid bedömning för studieomdöme beaktas följande faktorer:

 • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa
 • Förmåga till analys, bearbetning och överblick
 • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier
 • Social förmåga

Folkhögskolan använder denna skala för studieomdömet:

 • Utmärkt, 4
 • Mycket God – Utmärkt, 3,5
 • Mycket God, 3
 • God – Mycket God, 2,5
 • God, 2
 • Mindre God – God, 1,5
 • Mindre God, 1
 

Hur ansöker jag?

Ansökningen öppnar: 1 februari 2024
Ansökningen stänger: 15 maj 2024

För att bli antagen på beteendevetarlinjen bör du ha 2–3 år på folkhögskola eller gymnasium. Du måste ha godkända betyg i Svenska 2 och Engelska 5.

Terminsavgift: 1 400 kr/termin
Allmän kurs på folkhögskola är CSN berättigade.

Våra internat

Eslövs folkhögskola har ett internat, där du kan bo under tiden att du studerar hos oss.

Läs mer om våra internat

Kontakt