Samarbeten

Folkhögskolan ska vara en förändrande kraft, för våra deltagare men även för samhället runt om oss. Här kan du läsa mer om de kortare och längre projekt som skolan driver och deltar i tillsammans med andra organisationer.