Utbildningar

På Eslövs folkhögskola kan du läsa in grundskolan eller gymnasiet på våra allmänna kurser. Eller söka till våra särskilda kurser och få tid till att utvecklas inom musik, musikalartisteri och idrottsledarskap. Vi har också yrkesutbildningar som ger dig en möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden. Vad passar dig?

Allmän kurs Läs mer
Allmän kurs – Beteendevetarlinjen Läs mer
Allmän kurs med inriktning fastighetsskötsel Läs mer
Barnskötarutbildning Läs mer
Behandlingspedagog
För dig som vill vägleda människor till förändring
Omfattning: 2 år | YH-utbildning
Läs mer
Förberedande folkhögskola Läs mer
Löpande antagning
Förberedande folkhögskola för unga Läs mer
Fotbollstränarlinjen Läs mer
Fritidsledarutbildningen Läs mer
Låtskrivarlinjen Läs mer
Musikallinjen Läs mer
Löpande antagning
SFI – Eslöv Läs mer
Löpande antagning
SFI – Malmö Läs mer
Löpande antagning
Studiemotiverande folkhögskolekurs Läs mer