Utbildningar

På Eslövs folkhögskola kan du läsa in grundskolan eller gymnasiet på våra allmänna kurser. Eller söka till våra särskilda kurser och få tid till att utvecklas inom musik, musikalartisteri och idrottsledarskap. Vi har också yrkesutbildningar som ger dig en möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden. Vad passar dig?

Allmän kurs
För dig som vill läsa in din högskolebehörighet
Omfattning: 1-3 år | Allmänna kurser
Allmän kurs – Beteendevetarlinjen
För dig som vill förbereda dig för akademiska studier
Omfattning: 1 år | Allmänna kurser | Högskoleförberedande
Allmän kurs – Fastighetsskötare
För dig som trivs med att arbeta praktiskt
Omfattning: 1 år | Allmänna kurser | Yrkesutbildning
Allmän kurs – Grund
För dig som saknar behörighet från grundskolan
Omfattning: 1-2 år | Allmänna kurser
Allmän kurs – med extra stöd
För dig som behöver stöd för att ta igen dina studier
Omfattning: 1-3 år | Allmänna kurser
Löpande antagning
Allmän kurs – med extra stöd för dig som är ung
För dig som behöver extra stöd för att ta igen dina studier
Omfattning: 1-3 år | Allmänna kurser
Barnskötarutbildning
För dig som som vill arbeta med barn i förskolan
Omfattning: 1 år | Särskilda kurser | Yrkesutbildning
Behandlingspedagog
För dig som vill vägleda människor till förändring
Omfattning: 2 år | YH-utbildning
Fotbollstränarlinjen
För dig som vill fördjupa dig inom fotbollens ledarskap
Omfattning: 1-2 år | Särskilda kurser | Yrkesutbildning
Fritidsledarutbildningen
För dig som vill vara en positiv kraft för barn och unga
Omfattning: 2 år | Särskilda kurser | Yrkesutbildning
Låtskrivarlinjen
För dig som förverkliga dina idéer och hitta en väg in i musikbranschen
Omfattning: 1 år | Särskilda kurser | Estetiska utbildningar
Musikallinjen
För dig som vill fördjupa dig i sång, dans, teater och konstnärligt skapande
Omfattning: 1 år | Särskilda kurser | Estetiska utbildningar
Löpande antagning
SFI – Eslöv
För dig som är ny i Sverige
Omfattning: Varierar | SFI
Löpande antagning
SFI – Malmö
För dig som är ny i Sverige
Omfattning: Varierar | SFI
Löpande antagning
Studiemotiverande folkhögskolekurs
För dig som söker nya vägar till studier eller arbete
Omfattning: 3 mån | Samhällsstödjande kurser