Utbildningar

Ansök senast
2020-05-15
Ansök senast
2020-05-15
Allmän linje med interkulturell inriktning Läs mer Ansök här
Ansök senast
2020-04-30
Behandlingspedagog Läs mer Ansök här
Ansök senast
2020-05-15
Beteendevetarlinjen Läs mer Ansök här
Ansök senast
2020-05-15
Förberedande folkhögskola Läs mer Läs mer och ansök
Ansök senast
2020-05-15
Fotbollstränarlinjen Läs mer Läs mer och ansök
Ansök senast
2020-04-30
Fritidsledarutbildningen Läs mer Ansök här
Ansök senast
2020-05-15
Grundkurs med inriktning fastighetsskötsel Läs mer Ansök här
Ansök senast
2020-05-15
Låtskrivarlinjen Läs mer Ansök här
Ansök senast
2020-05-15
Musikallinjen Läs mer Ansök här
Löpande antagning
SFI – Eslöv Läs mer
Löpande antagning
SFI – Malmö Läs mer
Löpande antagning
Studiemotiverande folkhögskolekurs Läs mer