Garantiföreningen

Medlemmarna i Garantiföreningen är grunden för Folkhögskolans existens och har varit så sedan 1897. Personerna är en resurs för skolans verksamhet både vad gäller det direkta styrelsearbetet men också en kompetenskälla för olika uppdrag i verksamheten.

Medlemmarna i Garantiföreningen är:

 • Ambassadörer för Eslövs folkhögskola
 • Dörröppnare i olika sammanhang
 • Bärare av folkhögskolans värdegrund
 • Kunskapsbank

Folkhögskolan ska erbjuda medlemmarna:

 • Medlemsmöten som innehåller information kring folkhögskolans arbete och folkbildningen i stort
 • Olika evenemang som sker såsom lunchkonserter, luciafirande och andra evenemang
 • Uppdatera medlemmarna med aktuell information via mail, sociala medier och skolans hemsida
 • Möjligheter till studiebesök på skolan

Som medlem i Garantiföreningen ska man:

 • Aktivt ta del av Eslövs Folkhögskolas verksamhet och bidra med sin kompetens
 • Dela Eslövs Folkhögskolas värdegrund
 • Välja styrelse, granska räkenskaperna i form av årsredovisningar samt besluta kring budget och verksamhetsplan

Kommande möten i Eslövs folkhögskolas garantiförening:

 • Årsmöte: Tisdagen den 21 maj 2024, kl 18.00
 • Halvårsmöte: Torsdagen den 5 december 2024, kl 18.00