Allmän kurs – med extra stöd

Har du en neuropsykiatrisk funktionsvariation och känner osäkerhet inför studierna? Hos oss kommer du igång. Vi utgår från där du står och lägger upp en utbildningsplan som anpassas efter dig, både i tempo, studieförmåga och intresseområde.

Allmän kurs – med extra stöd, är en allmän kurs med stöd och anpassningar som riktar sig till dig med en neuropsykiatrisk funktionsvariation och som har oavslutade gymnasiestudier. Du kan söka hit även om du har ofullständiga grundskolebetyg.

Allmän kurs på Eslövs Folkhögskola utgår från en temabaserad studieform. Att studera tematiskt innebär att ämnena du läser kopplas samman. Istället för att läsa varje ämne för sig, vävs de in ett sammanhängande pass över dagen. Ett tema löper normalt över en halv eller en hel termin.

Samtidigt läser du in de behörigheter du behöver inom de gymnasiegemensamma ämnena: svenska, engelska, matematik, naturkunskap, samhällskunskap, religion och historia, och andra ämnen som du tycker är intressanta!

Hur är det att gå Allmän kurs – med extra stöd?

Vi börjar med ett samtal om dina behov och mål och gör en studieplanering. Där läggs grunden för dina studier på skolan. Kursen är individuellt anpassad för dig, och dina egna mål och tankar spelar en stor roll för hur innehållet kommer att se ut.

Det extra stödet innebär att vi erbjuder anpassningar i form av mindre grupper och deltagarcoacher som arbetar stödjande med struktur och förutsägbarhet.

Att läsa på folkhögskola handlar om att lära sig nya saker och om att växa som individ. Hos oss finns det inga skarpa gränser mellan skolan och övriga livet. Här får du utrymme både för din personliga utveckling och för att arbeta mot den behörighet du behöver skaffa dig för att kunna gå vidare i livet efter dina studier hos oss.

 

Hur ansöker jag?

Ansökan öppnar: 1 februari

Ansökan stänger: 15 maj

När vi fått din ansökan är du välkommen på en personlig intervju personlig intervju följt av en träff här på skolan tillsammans med andra sökande, så att du får känna efter om Eslövs folkhögskola känns rätt för dig.

För att vi ska kunna behandla din ansökan behöver du bifoga kopia på originalbetyg. Det går bra att bifoga ett foto av originalbetyg.

Terminsavgift: 1400 kr/termin
Allmän kurs på folkhögskola är CSN-berättigad.

Våra internat

Eslövs folkhögskola har ett internat, där du kan bo under tiden att du studerar hos oss.

Läs mer om våra internat

Kontakt