Fritidsledarutbildningen

Vill du vara en positiv kraft i andra människors liv och se dem utvecklas som individer? Är du nyfiken på hur man använder upplevelser och utmaningar för att ge ökad självkännedom?

Fritidsledarutbildningen på Eslövs Folkhögskola firar 2024 50 år som utbildning. Trots sin ålder är utbildningen dynamisk och ligger i framkant när det gäller att utbilda duktiga fritidsledare. Vi arbetar ständigt med att förbättra utbildningen tillsammans med vårt branschråd, våra deltagare och ett starkt arbetslag. Vi arbetar tillsammans för att bibehålla och utveckla en attraktiv utbildning där deltagarna i hög grad får arbete efter avslutade studier.

Fritidsledarutbildningen är kvalificerad på SeQF-nivå 5, vilket motsvarar en eftergymnasial utbildning på yrkeshögskolenivå. SeQF-kvalificeringen gör att din examen ingår i ett internationellt ramverk, vilket underlättar när du söker arbete, både inom och utom Sverige. Du har också med dig en kvalificering för studier på högskolenivå.

Vår fritidsledarutbildning är en bred ledarutbildning med både praktiska och teoretiska inslag. Vi varvar upplevelser, aktiviteter och ledarskap för olika målgrupper och uppdrag under de två åren du utbildar dig till fritidsledare:

Årskurs 1

 • Lära känna varandra med introduktion till friluftsliv
 • Höstvandring
 • Praktikperiod 1
 • Arrangera två aktivitetsdagar för hela skolan
 • Friluftsledarskap i vintermiljö
 • Kommunikation och coachande förhållningssätt
 • Vårhajk med övernattning i tält

Årskurs 2

 • Sommarfjällutbildning
 • Praktikperiod
 • Julspex för hela skolan
 • Examensarbete
 • Utlandsresa
 • Fördjupningsarbete
 • Projektledarskap

Utöver detta har vi flera inslag av ledarskap, grupparbeten och skapande verksamhet. På skolan får vi också möjlighet att se musikaler, konserter, ha föreläsningar och åka på spännande studiebesök.

Fritidsledarutbildningen är en yrkesutbildning som ger dig möjligheter till ett spännande arbete inom öppen fritidsverksamhet, skola, LSS-verksamheter och inom verksamheter i civilsamhällets föreningar och verksamheter.

Vår egen statistik över vart deltagare tar vägen efter avslutade studier stämmer överens med siffrorna som Fritidsledarskolorna sammanställer. Den visar att över 90% får jobb som fritidsledare efter avslutade studier. Läs mer om den senaste undersökningen här.

Som färdig fritidsledare kan du göra skillnad och vara en positiv kraft i människors liv och se dem utvecklas som individer. Utbildningen passar dig som gillar en aktiv livsstil, vill utmana dig själv och som vill utveckla ditt ledarskap.

Eftersom studierna är 100% på heltid rekommenderar vi att du prioriterar utbildningen. Närvaro och aktivt deltagande är förutsättningar i en ledarutbildning med människan i fokus och för att tillgodogöra sig kunskap och vara en viktig del i det kollegiala lärandet tillsammans med dina lärare och kurskamrater.

En vecka på Fritidsledarutbildningen

Vi startar veckan med Mentorsmöten där vi träffas för att planera veckan och stämma av kring olika projekt som vi arbetar med. Dessa möten är informella och alla deltagare är delaktiga i dessa.

Under veckan varvas dagarna med teoretiska moment såsom psykologi, samhällslära, fritidsmetodik, socialt arbete där människans utveckling och lärande med barn och ungdomar är i fokus. Grund- och gymnasieskolan är en stor arbetsgivare för våra färdigutbildade fritidsledare och därmed också ett viktigt moment i vår utbildning.

Veckan innehåller också moment av mer praktisk karaktär, såsom estetisk verksamhet, drama, hälsa och friskvård samt friluftsliv och olika typer av projektarbeten.

I fritidsledarnas lokaler finns uppehållsrum där många deltagare samlas för samtal eller arbeta med projektarbeten. Några har medhavd lunch som man värmer på plats. Andra har köpt lunchkuponger och äter i skolans matsal.

Lektioner kan vara av föreläsningskaraktär men också genom gruppsamtal eller diskussioner i helgrupp. Vi genomför många studiebesök och har gästföreläsningar vid flera tillfällen under terminerna.

APL - arbetsplatsförlagt lärande

En viktig del av fritidsledarutbildningen är de praktikperioder, APL, som du genomför när du går hos oss. Genom praktiken tillgodogör du dig kunskaper och får samtidigt viktiga erfarenheter av din framtida roll som fritidsledare. Du får prova på yrkesrollen och får genom dina handledare ett professionellt perspektiv på yrke och yrkesrollen.

Det arbetsplatsförlagda lärandet ska leda till:

 • att du omvandlar dina teoretiska kunskaper till praktisk användning under handledning
 • att du får ett professionellt perspektiv på dig själv, yrket och yrkesrollen.

Examinationsformer:
Aktiv närvaro, inlämningsuppgift och loggboksanteckningar, praktikbesök av handledare från skolan samt godkänt bedömningsunderlag.

Ansvaret för att hitta praktikplats ligger hos dig som deltagare. Eslövs folkhögskola har ett brett nätverk av arbetsplatser som har erfarenhet av att ta emot praktikanter från Fritidsledarutbildningen som du får tillgång till.

Inför praktiken behöver du tänka på att de flesta arbetsplatser kräver ett utdrag från polisens belastnings- och misstankeregister.

Utlandspraktik

Vi är del i ett Erasmus+ samarbete, vilket ger dig som deltagare möjlighet till utbytesperioder i Europa under utbildningen. Genom vårt Erasmus+ utbyte får du möjlighet till att göra din praktik i Berlin, Palermo, Slovenien och Sevilla Här kan du läsa mer om Erasmus +.

Vad händer efter utbildningen?

Som färdig fritidsledare har du många möjligheter till spännande arbete – av de deltagare som avlagt examen hos oss under de senaste åren har majoriteten ett arbete som ligger inom våra profileringar eller inom kommunernas traditionella fritidsverksamhet. Bredden på utbildningen gör att du som utbildad fritidsledare kan konkurrera inom många olika sektorer av arbetsmarknaden.

Du har också med dig en kvalificering för studier på högskolenivå på universitet och högskolor världen över.  Vår fritidsledarutbildning är kvalificerad på SeQF-nivå 5, vilket motsvarar en eftergymnasial utbildning på Yrkeshögskolenivå. SeQF-kvalificeringen gör att din examen ingår i ett internationellt ramverk, vilket underlättar när du söker arbete, både inom och utom Sverige.

Så här går antagningen till

Vårt uppdrag är att minska utbildningsklyftorna i samhället, samt att bidra till att fler barn och unga kan påverka sin livssituation och skapa möjligheter för dem att delta i samhällsutvecklingen.

Antagningsprocess


Du söker till oss genom att skicka in din ansökan digitalt. Länk till ansökningsformuläret hittar du här på kurssidan. Sänd in din ansökan innan sista ansökningsdatum!

Vi tar emot din ansökan och ser efter om du är behörig till den kurs du sökt.

Alla behöriga sökande blir kallade till en intervju. Kallelsen skickas ut via mail.

Intervjun genomförs i form av ett samtal där vi bland annat vill veta målet med dina studier.

När vi genomfört alla intervjuer och antagningsprocessen är klar, får du ett antagningsbesked via mail den 15 maj.

Om du har blivit antagen till kursen och fortfarande är intresserad av att börja hos oss, behöver du bekräfta platsen. Information om hur du gör detta får du samtidigt med ditt antagningsbesked. Det är viktigt att du bekräftar din plats, eftersom den annars kan gå vidare till nästa sökande.

Vi arbetar löpande med reservlistan fram till kursstart. 

 

Hur ansöker jag?

Ansökningen öppnar: 1 februari 2024
Ansökningen stänger: 15 april 2024

Förlängd ansökningstid fram till: 30 juni 2024

Vi tar emot sena anmälningar via mail till info@eslovsfhsk.se i mån av plats.

För att söka till fritidsledarutbildningen krävs grundläggande behörighet för yrkeshögskola med särskild behörighet i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2. Yrkeslivserfarenhet och ideellt engagemang, till exempel i föreningslivet, är meriterande.

Terminsavgift: 1 700 kr/termin
Material- och resetillägg: 2 000 kr/termin

I avgifterna ingår: höstvandring, vinterfjällutbildningsresa, sommarfjällutbildningsresa, utlandsresa, användning av skolans minibuss, tält samt övrig friluftsutrustning, externa föreläsare, försäkring, kaffe, frukt, entréavgifter samt aktivitetsdagar.

Utbildningen är CSN berättigad.

ANSÖK HÄR Sista ansökningsdag 2024-06-30

Våra internat

Eslövs folkhögskola har ett internat, där du kan bo under tiden att du studerar hos oss.

Läs mer om våra internat

Kontakt

Deltagarporträtt

Att satsa på Taekwando räddade mig

Grattis Mohammed, deltagare på fritidsledarutbildningen, som gick till åttondelfinal i EM i Taekwando! Det var alldeles fantastiskt att se hur klassen hejade fram mig. Jag blev väldigt rörd när jag såg klippet. Det kändes stort att få dela det med mina klasskamrater, särskilt som Taekwandon har en så stor roll i mitt liv. Jag tränar […]

Läs mer