Fritidsledarutbildningen

Vill du vara en positiv kraft i andra människors liv och se dem utvecklas som individer? Är du nyfiken på hur man använder upplevelser och utmaningar för att ge ökad självkännedom? Vår fritidsledarutbildning är en bred utbildning med både teoretiska och praktiska inslag och passar dig som gillar en aktiv livsstil.

Vad är en fritidsledare?

Fritidsledaryrket är ett yrkesområde med många möjligheter till spännande arbete – av de deltagare som avlagt examen hos oss under de senaste åren har majoriteten ett arbete som ligger inom våra profileringar eller inom kommunernas traditionella fritidsverksamhet. Bredden på utbildningen gör att du som utbildad fritidsledare kan konkurrera inom många olika sektorer av arbetsmarknaden.

Vad innehåller fritidsledarutbildningen?

Vår tvååriga fritidsledarutbildning har fritid och socialt arbete samt fritidsgårdsarbete som profilämnen. Kursinnehållet är en blandning av teoretiska och praktiska moment.

Exempel på olika teoretiska moment:
• Samhällskunskap
• Psykologi
• Sociologisk metod
• Konflikthantering
• Samtalsmetodik
• Projektledning
• Pedagogik
• Fritidsmetodik
• Examensarbete

Exempel på praktiska moment:
• Sommar- och vinterfjällutbildning, vandring
i närområdet
• Arrangemang av Skånerock, en gala för
människor med funktionsnedsättning
• Aktivitetsdagar
• Friluftsliv
• Drama och skapande verksamhet
• Kanot- och cykelhajk
• Hälsa och livsstil

Under utbildningen får du möjlighet att vara med och driva och arbeta med Eslövs folkhögskolas egna öppna mötesplats.

I utbildningen ingår dessutom en veckolång studieresa utomlands sista terminen. Under resan görs en rad studiebesök som ligger i linje med vår profilering. De senaste tio åren har deltagarna haft möjlighet att bland annat besöka fängelser, behandlingshem, fritidsgårdar och verksamheter som arbetar med människor med funktionsnedsättning i länder som Grekland, England, Irland, Turkiet, Serbien och Ungern.

 

Vilka möjligheter har jag efter utbildningen?

När du är färdig fritidsledare kan du arbeta inom öppna verksamheter, fritidsgårdar, mötesplatser, skola, fritidsklubb, HVB-hem och LSS-verksamhet.

 

Vilka är antagningsvillkoren?

För att söka till fritidsledarutbildningen krävs grundläggande behörighet för yrkeshögskola med särskild behörighet i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2. Yrkeslivserfarenhet och engagemang i föreningslivet är meriterande.

Ansökan

Här ansöker du till FRITIDSLEDARLINJEN

Sista ansökningsdag är 23 april 2019

 

Hur går examinationen till?

Fritidsledarutbildningen är en yrkesförberedande utbildning där aktivt deltagande i våra olika kursmoment krävs för examen.

Examination sker genom grupparbete, skriftliga inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i gruppövningar, diskussioner och ledarskapsutbildning med naturen som utgångspunkt. Sista terminen gör deltagarna ett projekt- eller examensarbete inom ett eget valt intresseområde.

 

 

Kontakt

Magnus Ringborn, utbildningsledare särskilda linjer och profil linjer
m.ringborn@eslovsfhsk.se

Ola Fyrhag, ansvarig lärare
o.fyrhag@eslovsfhsk.se

Aktuellt

På fritidsledarutbildningen blev jag en trygg ledare

Patrik Wikstrand gick ut Fritidsledarutbildningen för ett par år sedan och arbetar i dag på…

Välkommen på Öppet Hus!

Vi öppnar dörrarna till Öppet hus på skolan den 23 mars mellan kl 11 och…

Nu öppnar ansökan till våra kursstarter till hösten!

Välkommen till oss i höst! Nu är ansökan till höstens kurser öppna. Om du…