Fritidsledarutbildningen

Vill du vara en positiv kraft i andra människors liv och se dem utvecklas som individer? Är du nyfiken på hur man använder upplevelser och utmaningar för att ge ökad självkännedom? Vår fritidsledarutbildning är en bred utbildning med både teoretiska och praktiska inslag och passar dig som gillar en aktiv livsstil.

Fritidsledaryrket är ett yrkesutbildning som ger dig möjligheter till ett spännande arbete inom öppen fritidsverksamhet, skola, LSS-verksamheter och andra liknande verksamheter.

Vår tvååriga fritidsledarutbildning har en lokal fördjupning inom friluftsliv och hälsa, socialt arbete samt skola. Kursinnehållet är en blandning av teoretiska och praktiska moment.

Exempel på olika teoretiska och praktiska moment under utbildningen:

 • Pedagogik
 • APL-praktik
 • Samhällslära
 • Psykologi
 • Sociologi
 • Konflikthantering
 • Sommar- och vinterfjällutbildning, vandring
  i närområdet
 • Arrangemang av Skånerock, en gala för människor med funktionsnedsättning
 • Aktivitetsdagar
 • Friluftsliv
 • Drama och skapande verksamhet
 • Hälsa och livsstil

En vecka på Fritidsledarutbildningen

Vi startar veckan med Mentorsmöten där vi träffas för att planera veckan och stämma av kring olika projekt som vi arbetar med. Dessa möten är informella och alla deltagare är delaktiga i dessa.

Under veckan varvas dagarna med teoretiska moment såsom psykologi, samhällslära, fritidsmetodik, socialt arbete där människans utveckling och lärande med barn och ungdomar är i fokus. Grund- och gymnasieskolan är en stor arbetsgivare för våra färdigutbildade fritidsledare och därmed också ett viktigt moment i vår utbildning.

Veckan innehåller också moment av mer praktisk karaktär, såsom estetisk verksamhet, drama, hälsa och friskvård samt friluftsliv och olika typer av projektarbeten.

I fritidsledarnas lokaler finns uppehållsrum där många deltagare samlas för samtal eller arbeta med projektarbeten. Några har medhavd lunch som man värmer på plats. Andra har köpt lunchkuponger och äter i skolans matsal.

Lektioner kan vara av föreläsningskaraktär men också genom gruppsamtal eller diskussioner i helgrupp. Vi genomför många studiebesök och har gästföreläsningar vid flera tillfällen under terminerna.

APL - arbetsplatsförlagt lärande

En viktig del av fritidsledarutbildningen är de praktikperioder, APL, som du genomför när du går hos oss. Genom praktiken tillgodogör du dig kunskaper och får samtidigt viktiga erfarenheter av din framtida roll som fritidsledare. Du får prova på yrkesrollen och får genom dina handledare ett professionellt perspektiv på yrke och yrkesrollen.

Det arbetsplatsförlagda lärandet ska leda till:

 • att du omvandlar dina teoretiska kunskaper till praktisk användning under handledning
 • att du får ett professionellt perspektiv på dig själv, yrket och yrkesrollen.

Examinationsformer:
Aktiv närvaro, inlämningsuppgift och loggboksanteckningar, praktikbesök av handledare från skolan samt godkänt bedömningsunderlag.

Ansvaret för att hitta praktikplats ligger hos dig som deltagare. Eslövs folkhögskola har ett brett nätverk av arbetsplatser som har erfarenhet av att ta emot praktikanter från Fritidsledarutbildningen som du får tillgång till.

Inför praktiken behöver du tänka på att de flesta arbetsplatser kräver ett utdrag från polisens belastnings- och misstankeregister.

Vad händer efter utbildningen?

Som färdig fritidsledare har du många möjligheter till spännande arbete – av de deltagare som avlagt examen hos oss under de senaste åren har majoriteten ett arbete som ligger inom våra profileringar eller inom kommunernas traditionella fritidsverksamhet. Bredden på utbildningen gör att du som utbildad fritidsledare kan konkurrera inom många olika sektorer av arbetsmarknaden.

 

Hur ansöker jag?

För att söka till fritidsledarutbildningen krävs grundläggande behörighet för yrkeshögskola med särskild behörighet i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2. Yrkeslivserfarenhet och engagemang i föreningslivet är meriterande.

Terminsavgift: 1 200 kr/termin
Material- och resetillägg: 2 000 kr/termin

Ansökan kursstart ht 2022 öppnar den 31 januari -22.
HÄR kan du lämna in en intresseanmälan.

Våra internat

Eslövs folkhögskola har ett internat, där du kan bo under tiden att du studerar hos oss.

Läs mer om våra internat

Kontakt

På fritidsledarutbildningen blev jag en trygg ledare

Patrik Wikstrand gick ut Fritidsledarutbildningen för ett par år sedan och arbetar i dag på fritidsgården i Västra Hamnen i Malmö, en verksamhet som han var med och byggde upp från start. ”Jag var själv ett stökigt barn när jag växte upp. I den skola som jag gick, hade jag turen att möta bra vuxna […]

Läs mer