Att läsa på folkhögskola

Genom att läsa på folkhögskola utvecklar du en personlig relation till dina kunskaper. Vi lär för livet! Folkhögskolan strävar efter att vara en bildande och samhällskritisk röst. Vi som arbetar på Eslövs folkhögskola tror på folkbildningens betydelse för ett hållbart demokratiskt samhälle. 

Det har funnits folkhögskolor i Sverige i 150 år, långt innan demokratin infördes i Sverige. På folkhögskola utgår lärandet från deltagarnas behov, förkunskaper och erfarenheter. Samtalet och ditt aktiva deltagande i gruppen är en av grundpelarna i vår pedagogik. Undervisningen utgår från dina erfarenheter och baseras på samtal i kursgruppen. Genom mindre studiegrupper som följs åt under studietiden får vi ett klimat där alla får plats.

På folkhögskola ryms en mångfald av människor, idéer och intressen. Oavsett bakgrund eller utbildningsnivå finns det ofta kurser som är anpassade efter den nivå du befinner dig på. En del har inte gått färdigt grundskolan eller gymnasiet, andra har högskoleutbildning eller många års yrkesliv bakom sig.

Regeringen har följande syften med statens bidrag till folkbildningen:

  • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
  • Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
  • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället.
  • Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.