Allmän kurs – Grund

Saknar du grundskolebehörighet, behöver komplettera enstaka ämnen eller känner osäkerhet inför studierna? Hos oss på grundkursen kommer du igång!

Allmän kurs bygger på folkbildningens grundtankar och din egen delaktighet, ditt medskapande och engagemang. Utöver att du studerar för att nå dina behörigheter så arbetar vi tillsammans för att skapa ett bra socialt klimat och en bra kontakt mellan deltagare och pedagoger.

Allmän kurs – grund passar dig som inte har fullständiga betyg från grundskolan. Det finns också möjlighet till förstärkt språkundervisning i svenska/svenska som andraspråk. Vi lägger fokus på din personliga utveckling och utgår från dig och dina personliga förutsättningar och motivation.

Allmän kurs på Eslövs Folkhögskola utgår från en temabaserad studieform. Att studera tematiskt innebär att merparten av ämnena du läser vävs ihop och kopplas samman. Istället för att till exempel läsa matte och engelska på förmiddagen och historia på eftermiddagen får du arbeta i ett sammanhängande pass över dagen, där ämnena kommer in på olika sätt.

På allmän kurs – grund är målet är att bli behörig i ämnena svenska, engelska, matematik och samhällskunskap från grundskolan. Tillsammans arbetar vi för att stärka dina kunskaper, förmågor och färdigheter kopplat till följande målsättningar:

 • Utveckla ditt språk
 • Hitta en fungerande studieteknik
 • Skaffa nya insikter om dig själv och din omvärld
 • Stärka din egenmakt och ditt samhällsengagemang

Hur är det att gå allmän kurs?

Alla våra allmänna kurser inleds med att du gör en egen studieplanering. Där läggs grunden för dina studier på skolan. Dina egna mål och tankar spelar en stor roll för hur innehållet i din kurs kommer att se ut.

Att läsa på folkhögskola handlar om att lära sig nya saker, och om att växa som individ. Hos oss finns det inga skarpa gränser mellan skolan och övriga livet. Här får du utrymme både för din personliga utveckling och för att arbeta mot den behörighet du behöver skaffa dig för att kunna gå vidare i livet efter dina studier hos oss.

Alla deltagare på skolan har fri tillgång till stöd, till exempel i form av specialpedagog och digitala hjälpmedel.

Så här går antagningen till

Antagningsprincip
Vårt uppdrag är att minska utbildningsklyftorna i samhället.

Antagningsprocess

 • Du söker till oss genom att skicka in din ansökan digitalt. Länk till ansökningsformuläret hittar du här på kurssidan under tiden ansökan är öppen.
 • Innan du påbörjar din ansökan behöver du förbereda en digital kopia eller ett foto av dina originalbetyg. Det går bra att komplettera med betyg senare om du har pågående studier.
 • Vi tar emot din ansökan och ser efter om du är behörig till den kurs du sökt.
 • Alla behöriga sökande blir löpande kallade till en intervju. Kallelsen skickas ut via mail.
 • Intervjun genomförs i form av ett samtal där vi bland annat vill veta målet med dina studier. Detta samtal ligger sedan till grund för vår bedömning om du blir antagen till kursen. Vi lägger stor vikt vid att lyssna till dina egna tankar kring vad studierna hos oss skulle kunna ge dig. Samtidigt vill vi få en bild av att vi kan erbjuda studier som passar just dig.
 • Om du uppfyller antagningskriterierna och valts ut till att få en plats kommer vi att meddela dig det inom tre veckor efter intervjun. Om du fortfarande är intresserad av att börja hos oss, behöver du bekräfta platsen. Information om hur du gör detta får du samtidigt med ditt antagningsbesked. Det är viktigt att du bekräftar din plats, eftersom den annars kan gå vidare till nästa sökande.
 • Om du uppfyller antagningskriterierna men inte fått någon plats kommer du att bli meddelad om det och du placeras på en reservlista. Vi arbetar löpande med reservlistan fram till kursstart.
 • Om du inte uppfyller antagningskriterierna och därmed får avslag på din ansökan kommer vi att meddela dig det.
 • Antagning sker löpande och kursen kan bli full innan sista ansökningsdatum.

Så här fungerar folkhögskolans studieomdöme

Folkhögskolan har ett eget bedömningssystem och ger inte betyg i enskilda ämnen. Istället får du ett studieomdöme som är vår bedömning av hela din studieförmåga. När vi bedömer din studieförmåga tittar vi alltså inte på hur du presterat i varje enskilt kursmoment, utan bedömer istället hur väl du genomfört dina studier under din tid hos oss. Det här är den största skillnaden mellan att läsa in din högskolebehörighet på folkhögskola, jämfört med traditionellt gymnasium och KomVux.

Bedömningen görs gemensamt av alla dina lärare på skolan.

Efter att läst in dina behörigheter så kan du via folkhögskolans egen kvot, söka till högskola och universitet med ditt studieomdöme. Många kombinerar studieomdöme från folkhögskolan med sitt resultat från högskoleprovet.

Vid bedömning för studieomdöme beaktas följande faktorer:

 • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa
 • Förmåga till analys, bearbetning och överblick
 • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier
 • Social förmåga

Folkhögskolan använder denna skala för studieomdömet:

 • Utmärkt, 4
 • Mycket God – Utmärkt, 3,5
 • Mycket God, 3
 • God – Mycket God, 2,5
 • God, 2
 • Mindre God – God, 1,5
 • Mindre God, 1
 

Hur ansöker jag?

Ansökan för höstterminen öppnar:
1 februari.

Du ska vara 18 år eller över samt, om du läst SFI, vara klar med D-kurs.

Som del av antagningningsprocessen behöver vi en kopia eller ett foto av dina orginalbetyg.

Terminsavgift: 1400 kr/termin
Allmän kurs på folkhögskola är CSN berättigade.

Våra internat

Eslövs folkhögskola har ett internat, där du kan bo under tiden att du studerar hos oss.

Läs mer om våra internat

Kontakt

Deltagare och lärare på utflykt sitter på en klippa

Grundkursen på äventyr till Vinga

Båtfärd ut till Vinga, saltstänk, solande sälar och morgondopp. Idag kom grundkursen hem från sitt äventyr på Västkusten och hade massor att berätta.   Några av deltagarna antog vår engelskalärare Mannes utmaning om ett morgondopp. – Jag hade svårt att tro det, men kl halv åtta stod det ett gäng som både dök i och […]

Läs mer