VÄGEN

Folkhögskolevägen till arbete och fortsatta studier

Eslövs folkhögskola deltar i treåriga projektet VÄGEN, vilket fokuserar på att individer som står långt från arbetsmarknaden ska komma tillbaka till arbete eller fortsatta studier. Folkbildningen har goda resultat från insatser med projektets målgrupper, bland annat genom studiemotiverande folkhögskolekurs, allmän kurs och Care of Folkbildningen.

Eslövs folkhögskola har tidigare medverkat i projektet FAMN – Folkhögskola som arena för metodutveckling med nyanlända – vilken resulterade i en omfattande metodhandbok vilken kommer att användas och vidareutvecklas inom ramen för VÄGEN.

Vägen projektet drivs med medfinansiering av ESF.

Läs mer om projektet på Folkbildningsrådets hemsida.

Kontaktpersoner