Eslövs folkhögskola

Vi är med och skapar trygga rum

Eslövs folkhögskola arbetar tillsammans med Freezone och fyra andra folkhögskolor i projektet ”Allas rätt, allas ansvar”. Det är ett hedersförebyggande projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden mellan 2021-2024.

Tillsammans med Freezone kommer vi under den här perioden utveckla metoder för hur folkhögskolor kan jobba preventivt mot hedersrelaterat våld och förtryck. Projektet ska även stärka deltagare under 25 år som lever i eller riskerar hamna i en livssituation där de kan utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Metoderna ger förutsättning för att ge unga vuxna hedersutsatta verktyg att bättre hantera sin egen livssituation.

I projektet tas det fram en modell för hur folkhögskolor på olika nivåer kan arbeta förebyggande kring hedersrelaterat våld och förtryck.

– Hos oss på Eslövs folkhögskola har två referensgrupper bildats som ska arbeta med projektet, berättar Karoline Bäckström, utbildningsledare, en grupp som består av deltagare som läser på Fritidsledarutbildningen och YH Behandlingspedagog, en som består av pedagoger och personal.

– I mitt arbete som kurator på Eslövs folkhögskola, möter jag den här problematiken flera gånger varje läsår, berättar Emma Asek, som är samordnare för ”Allas rätt, allas ansvar”. Det här projektet ger oss möjlighet att lyfta den här frågan bredare, så att både deltagare och personal får med sig verktyg i hur vi möter hedersnormer i vår närhet.

– Vår styrka inom folkhögskolan är närheten till våra deltagare, fortsätter Karoline. Det gör att vi kan arbeta med de här frågorna tidigt och stödja de deltagare som lever med hedersrelaterande normer. I och med det här projektet får vi dessutom en möjlighet att lyfta innehållet i våra yrkesutbildningar där deltagarna sedan ska arbeta i verksamheter där det är extra viktigt att ha med sig metoder för att skapa trygga rum för ungdomar.

De fyra folkhögskolor som också medverkar i projektet är: Hvilans folkhögskola, Malmö folkhögskola, Östra Grevie folkhögskola, samt Södra folkhögskolan i Helsingborg.

 

29 apr 2021

Mer i samma kategori

Mer om Vi är med och skapar trygga rum