Fyra deltagare fritidsledarutbildningen på naturvandring med ryggsäckar intill en sjö med skog i bakgrunden
Fritidsledarutbildningen

Fritidsledarutbildningen – den första kurs på folkhögskola som kvalificeras inom SeQF

I dagarna kom beskedet att fritidsledarutbildningen på Eslövs folkhögskola kvalificerat sig för SeQF nivå-5, vilket motsvarar en eftergymnasialutbildning på yrkeshögskolenivå. Genom den här kvalificeringen stärker vi fritidsledaryrket, säger Ulrika Gleisner, rektor på folkhögskolan.

Eslövs folkhögskolas fritidsledarutbildning har funnits i 46 år och har ett nära samarbete med kommunerna i Skåne och omkringliggande regioner i södra Sverige.

-Vi ser att fritidsledarrollen blir allt viktigare i och med att behovet av att stärka det sociala arbetet bland barn och unga ökar, säger Magnus Ringborn, utbildningsledare på Eslövs folkhögskola. Det här bekräftar det kvalitetsarbete som skolan lagt ner under många år och vi ser fram emot att utbilda fler kompetenta fritidsledare som kan bidra till att skapa en meningsfull tillvaro för de unga som växer upp idag.

Kvalifikationen ingår i ett internationellt ramverk, som gör att fritidsledarexamen blir lättare att översätta för arbetsgivare både i Sverige och utomlands. 
-Den här kvalificeringen ger våra nyexaminerade deltagare fler möjligheter till att både vidareutbilda sig och söka sig till en arbetsmarknad utomlands, säger Ulrika Gleisner. 

Idag får majoriteten av de som examineras från fritidsledarutbildningen arbete inom kommunernas öppna fritidsverksamheter, skola, LSS-verksamheter och andra liknande verksamheter.

-Unga människor behöver positiva förebilder, framför allt de som befinner sig lite i marginalen, berättar Lina Ingerstedt, tidigare deltagare på utbildningen och som idag arbetar i Malmö Stad. Jag fick en otroligt bra grund på Eslövs folkhögskolas fritidsledarutbildnig, fortsätter hon, både för hur man på bästa sätt tar sig an en grupp i alla möjliga och omöjliga situationer och de teoretiska bitar som behövs för att förstå varför vi människor funkar som vi gör.

Fritidsledarutbildningen på Eslövs folkhögskola är en tvååring yrkesutbildning med inriktning mot friluftsliv och hälsa, socialt arbete samt skola. Kursinnehållet är en blandning av teoretiska och praktiska moment.  

 

28 jan 2022

Denna artikel handlar om utbildningen Fritidsledarutbildningen.
Läs mer om utbildningen och ansök här.

Mer i samma kategori

Mer om Fritidsledarutbildningen