Fyra deltagare jobbar tillsammans med laptop
Eslövs folkhögskola

Siktar du på högre studier?

På våra högskoleförberedande allmänna kurser – Beteendevetarlinjen och Pedagogik och ledarskap får du verktygen som du behöver. Här kan du läsa de vanligaste frågorna om hur det fungerar när du studerar hos oss. Blir du nyfiken? Sök utbildningarna senast den 15 maj!

På vilka sätt är utbildningen högskoleförberedande?
Under året provar vi på alla möjliga moment som finns på högskola och universitet. Vi läser och skriver akademiska texter, har seminarium, skriver hemtentor och salstentor, samt har grupparbeten. På så sätt bekantas man med vad som kommer i vidare utbildningar.

Är utbildningen svår?
Tempot är ganska högt och under perioder är det mycket. Man får också möjlighet att möta sig själv och utvecklas mycket på det personliga planet – vilket kan vara en utmaning. Det handlar alltså inte bara om att plugga, utan nå en djupare förståelse för sig själv. Vi tränar på att läsa och arbetar med olika sorters texter, varav en stor del är på högskolenivå. Vissa texter är dessutom på engelska.

Behöver man vara studievan för att gå utbildningen?
Vi tränar upp studievanan under årets gång. Ett centralt ämne är studieteknik, vilket genomsyrar allt vi gör. Tanken är inte att man ska vara utan att bli studievan.

Kan man jobba samtidigt som man går utbildningen?
Utbildningen är på heltid och i perioder krävs det mer tid och energi så att arbeta samtidigt är inte att rekommendera.

Vilka utbildningar brukar deltagarna söka till efter året i Eslöv?
Våra deltagare söker och kommer in på alla möjliga utbildningar; program såväl som enskilda kurser. Bland våra tidigare deltagare finns blivande socionomer, lärare, beteendevetare, psykologer, studie- och yrkesvägledare, statsvetare, stadsplanerare, arkitekter, bibliotekarier, behandlingspedagoger, antropologer osv.

9 maj 2022

Mer i samma kategori

Mer om Siktar du på högre studier?