Johan Lönegård, lärare och samordnare Fritidsledarutbildningen
Fritidsledarutbildningen

Friska vindar på Fritidsledarutbildningen med Johan Lönegård

Olikheter är alltid en styrka om man är beredd att vara en del av lösningen.

Det är ledorden för Johan Lönegård, ny samordnare för Fritidsledarutbildningen. Johan har tidigare undervisat på grund-, gymnasie- och högskolenivå, och tycker att det känns bra att för första gången undervisa på en folkhögskola. Han uppskattar särskilt att skolformen baseras på mötet mellan människor. Bredden på utbildningarna här i Eslöv gör också att deltagarna speglar samhället väl.

Folkhögskolans främsta styrka är att deltagare får gott om plats att hitta sig själva. Johan uppmanades själv att gå på allmän linje av sina fritidsledare och inspirerades sedan av deltagare och lärare att läsa till fritidsledare på Stensunds folkhögskola. Just nu går han en kurs om permakulturdesign på Holma folkhögskola, och permakulturens tre etiska grundprinciper följer med både i undervisningen och livet i stort:

  • Omtanke om människan
  • Omtanken om miljön runt omkring oss
  • Rättvis fördelning av resurser

Tidigare var Johan engagerad inom idrotten (särskilt basket) på regional och riksnivå, allt från barn till elit, i Sverige och Danmark och reste därför runt mycket. Han lämnade sportvärlden 2015 för att bli chef inom kommunal kultur- och fritidsverksamhet med ansvar för bland annat idrottsanläggningar och fritidsgårdar. Men Johan tröttnade på chefsjobbet, ville komma närmre hem och framför allt så saknade han undervisningen – att det blev just Eslöv var en lycklig slump.

När han siar om framtiden anser Johan att Fritidsledarutbildningen måste förbereda deltagarna för ett förändrat landskap, så att de blir anställningsbara och är anpassade till verkligheten. Då tänker han särskilt på både kommunernas satsningar och EU:s riktlinjer för öppen fritidsverksamhet. Något Johan kan utan och innan. Sedan ser han det som en viktig uppgift att fortsätta bygga ledare som är trygga och starka i sin roll och kan hantera alla möjliga sorters grupper.

8 sep 2022

Denna artikel handlar om utbildningen Fritidsledarutbildningen.
Läs mer om utbildningen och ansök här.

Mer i samma kategori

Mer om Fritidsledarutbildningen