Allmän linje med interkulturell inriktning

Utbytes besök från Peru

Just nu förbereder vi ankomsten av våra utbytesdeltagare från Peru och amazonas. Flera av deltagarna kommer från ursprungsbefolkningen Shipibo-folket.

Blir du nyfiken på vilken verklighet våra gästdeltagare kommer från? Läsa gärna den här artikeln från Omvärlden, som gjordes under vårt besök i Peru förra våren.

1 jan 1970

Denna artikel handlar om utbildningen Allmän linje med interkulturell inriktning.
Läs mer om utbildningen och ansök här.

Mer i samma kategori

Mer om Allmän linje med interkulturell inriktning