En gruppbild med deltagare, lärare och guide i Amazonas regnskog Peru
Allmän kurs – Gymnasienivå

Vad är det som gör oss rika?

Nu är snart vårt läsår slut och de sista veckorna innebär mycket reflektioner och försök till att samla ihop det året gett oss i kunskaper och kompetenser. Vi bad deltagarna på linjen Interkulturellt Entreprenöskap försöka sammanfatta vad deras år på skolan gett dem. Här berättar de om det utbyte de deltagit i, där vi först fick besök av studenter från UNIA i Peru och klassen sedan reste till Peru och byarna i amazonas där våra peruanska studenter kommer från. 

”När vi ska berätta om vad vi varit med om så är det svårt att välja ut specifika händelser, eftersom hela resan i sig var fylld av äventyr. Men en stark upplevelse som vi alla är överens om, är tiden vi spenderade i byn Caimito.

En varm och fuktig kväll satt vi uppe tillsammans under den mest stjärnklara himmel vi någonsin har sett. Vi var hemma i byledarens hem och drack varm risdryck. Han berättade för oss om byns situation, då de fått problem eftersom regeringen beslagtagit fiskerättigheter i vattnet runt byn. Även illegala kokaodlingar hotade deras säkerhet och många människor, trots den stora fara det innebar, tvingades att börja arbeta på odlingarna för att överhuvudtaget kunna försörja sig. En av de större insikterna som vi fått är hur komplexa problem relaterade till ojämlikhet och orättvisa är, eftersom de är anknutna till så många delar av samhället. Det är inte bara att “lösa problemen” med hjälp av pengar, för det finns så många delar som påverkat att problemen existerar från första början.

Men trots den tuffa verklighet som dessa människor levde i, så fanns det en sak som vi ibland upplever saknas här hemma i Sverige. Hela samhällsbilden genomsyrades av en känsla av gemenskap och samhörighet, att “vi löser detta tillsammans”, vilket är en skillnad från det mer individualistiska synsättet vi på ett sätt har i Sverige. Trots att ingen av dessa människor levde i överflöd var deras vilja att dela med sig stor, vilket gav oss en stark påminnelse om att rikedomar kan se ut på flera sätt en ett. Om det är något som alla de personer vi träffat hade gemensamt, så var det en extremt stark drivkraft och hängivenhet till att ge tillbaka till samhället. Entreprenörskap och självledarskap i vår del av världen är ofta mer ett personligt val, men på andra sidan jorden, kan det vara den enda lösningen. Det är en enorm kreativitet och kapacitet som dessa personer besitter och det lämnade oss väldigt inspirerade på många sätt.

Efter att ha kommit tillbaka till Sverige, är det fortfarande svårt att sätta ord på alla insikter som vi fått under dessa veckor i Peru. Många gånger har det varit svårt att sätta ord på alla de starka känslor som vi har känt och att uppleva teoretisk kunskap i verkligheten är en helt annan historia än att bara läsa om det.

Att få se ett annat samhälle, att få träffa människor som lever ett liv som är väldigt annorlunda från ens eget. Hela vår utbildning här i Eslöv har byggt på interkulturalitet, om bildning, förståelse och kunskap om samhället, människor och om oss själva. Resan till Peru var ett fantastiskt komplement som fördjupade våra kunskaper och den har inte bara bidragit till en ökad förståelse för världen och människor, utan vi har fått nya vänner, minnen för livet och för många av oss en stor önskan om att få resa tillbaka! Vi har sagt det, men vi säger det igen; det går att läsa mycket om vad som händer i andra delar av världen, men genom möten med människor där man kan dela både känslor och historier så lär man sig så otroligt mycket mer.”

Interkulturellt Entreprenörskap 2018/2019

Vill du läsa mer om erfarenheterna som våra deltagare och peruanska studenter fått genom utbytet?
Här kan du läsa Fernandos tankar om vad studierna på Eslövs folkhögskola givit honom.

24 maj 2019

Denna artikel handlar om utbildningen Allmän kurs – Gymnasienivå.
Läs mer om utbildningen och ansök här.

Mer i samma kategori

Mer om Allmän kurs – Gymnasienivå