Behandlingspedagog

Vill du vägleda människor som behöver en förändring? Då kan vår yrkeshögskoleutbildning till behandlingspedagog vara något för dig!

Genom vår utbildning till behandlingspedagog blir du rustad för att stötta och vägleda andra till ett bättre liv. Under två år får du en bred teoretisk och praktisk bas för olika former av socialt arbete. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen.

Utbildningen innefattar undervisning på plats samt LIA (Lärande i Arbete). Under utbildningen får du kunskap och erfarenhet kring behandlingsarbete såsom relationsskapande och bemötande samt olika behandlingsmetoder såsom KBT och återfallsprevention. Som färdig behandlingspedagog kan du bland annat arbeta inom socialtjänst, missbruksvården och psykiatrin, på HVB-hem, som boendestödjare och som behandlingspedagog på skolor för ungdomar med särskilda behov.

Tänk på att många arbetsgivare som tar emot LIA-praktikanter ställer krav på utdrag från belastningsregistret.

Exempel på kursinnehåll:

 • psykologi
 • missbruk och beroendeproblematik
 • migration, integration och kulturella möten
 • utrednings- och behandlingsmetodik
 • juridik
 • friskvård och hälsa
 • LIA (Lärande i arbete)

Eslövs folkhögskolas behandlingspedagogutbildning har ett etablerat kontaktnät ute i arbetslivet som vi samverkar med och som är med att kvalitetssäkra utbildningen. I utbildningens ledningsgrupp finns representanter från bland annat Statens Institutionsstyrelse i Hässleholm, Fogdaröd omsorg vård och utbildning, Stabbarpsgården och Nämndemansgården.

”Eslövs folkhögskola har under tjugo år utbildat behandlingspedagoger som våra verksamheter haft stor nytta av. Under denna tid har vi upparbetat ett nära samarbete mellan skola och arbetsliv, vilket har bidragit till en hög kompetens bland dem som examinerats från utbildningen. I våra verksamheter har vi ett ständigt behov av att rekrytera utbildad och kompetent personal.”
Bodil Eriksson, VoB Syd

LIA - Lärande i arbete

Lärande i arbete är en av de viktigaste kursavsnitten på en Yrkeshögskoleutbildning. Behandlingspedagogsutbildningens LIA innefattar 100 poäng, vilket innebär att du som studerande är ute på praktik under 20 veckor.

Syftet med LIA är att du som studerande ska få lära dig i en verklig miljö. Ute på en arbetsplats får du möjlighet att vidareutveckla de kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för att du ska kunna arbeta som behandlingspedagog.

Inför dina LIA-perioder kommer LIA-platsen att kräva utdrag från polisens belastning- och misstankeregister.

En vecka på Behandlingspedagogutbildningen

Under en vecka på behandlingspedagogutbildningen deltar du i olika former av föreläsningar, grupparbete och seminarier. Utbildningen innehåller även två LIA-perioder och avslutas med ett examensarbete.

 

Hur ansöker jag?

För att kunna bli antagen till utbildningen krävs grundläggande behörighet till yrkeshögskola, vilket betyder att du behöver uppfylla något av följande kriterier:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning eller behörighet från studier vid allmän kurs på folkhögskola.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 4. Reell kompetens, dvs att du genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Ansökan till kursstart höstterminen 2022 öppnar den 31 januari.

Våra internat

Eslövs folkhögskola har ett internat, där du kan bo under tiden att du studerar hos oss.

Läs mer om våra internat
 • YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING

  Studierna vid behandlingspedagogutbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen.

Kontakt

Allt handlar om perspektiv

”Min bakgrund har gjort att jag vill vara en person som gör skillnad. På riktigt.” Möt Akram Vafa, tidigare studerande vid Yh Behandlingspedagog. Akram arbetar idag med ungdomar på behandlingshem och inom skolan. Behandlingspedagogutbildningen har gett mig verktyg så att jag kan arbeta med flera perspektiv, inte bara mitt eget. Jag ska se till hela […]

Läs mer