Behandlingspedagog

Vill du vägleda människor som behöver en förändring? Då kan vår yrkeshögskoleutbildning till behandlingspedagog vara något för dig!

Genom vår utbildning till behandlingspedagog blir du rustad för att stötta och vägleda andra till ett bättre liv. Under två år får du en bred teoretisk bas för olika former av socialt arbete. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen.

Utbildningen till behandlingspedagog bygger på lika delar teori som praktik. Under utbildningen får du en orientering kring olika behandlingsmetoder samt en fördjupning i KBT, olika affektteorier och återfallsprevention. Som färdig behandlingspedagog kan du bland annat arbeta inom missbruksvården och psykiatrin, på HBV-hem, som boendestödjare och som elevassistent på skolor för ungdomar med särskilda behov.

Exempel på kursinnehåll:

  • psykologi
  • substansbruk och beroendeproblematik
  • migration och integration
  • utrednings- och behandlingsmetodik
  • friskvård och hälsa
  • praktik, arbetsplatsförlagt lärande

Eslövs folkhögskolas behandlingspedagogutbildning har ett etablerat kontaktnät som leder dig som studerande ut i yrkeslivet efter examen. I utbildningens ledningsgrupp finns representanter från Statens Institutionsstyrelse i Hässleholm, Fryshuset Syd, Karolinaskolan, VoB Syd och Nämndemansgården.

”Eslövs folkhögskola har under tjugo år utbildat behandlingspedagoger som våra verksamheter haft stor nytta av. Under denna tid har vi upparbetat ett nära samarbete mellan skola och arbetsliv, vilket har bidragit till en hög kompetens bland dem som examinerats från utbildningen. I våra verksamheter har vi ett ständigt behov av att rekrytera utbildad och kompetent personal.”
Bodil Eriksson, VoB Syd

 

 
  • YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING

    Studierna vid behandlingspedagogutbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen.

Hur ansöker jag?

Kursstart HT 2020
För att kunna bli antagen till utbildningen krävs grundläggande behörighet till yrkeshögskola.

Ansökan är nu stängd.

Kontakt