Logotyp FAMN Folkhögskola som arena för metodutveckling med nyalnända
Studiemotiverande folkhögskolekurs

Eslövs folkhögskola deltar i ett EU-projekt

Projektet FAMN handlar om att folkhögskolan ska bli ännu bättre på att hjälpa nyanlända mellan 15 och 24 år att nå behörighetskrav och därmed komma vidare i antingen studier eller arbete. Tillsammans med fem andra folkhögskolor och Folkbildningsrådet har Eslövs folkhögskola fått nästan 22 miljoner kronor för det treåriga projektet. Pengarna kommer från det svenska ESF-rådet och Folkbildningsrådet är projektägare.

Målet är att folkhögskolorna ska rekrytera fler nyanlända deltagare i den aktuella åldersgruppen. Men också att skapa en bättre inkludering i studierna för dessa, samt att hjälpa till att etablera dem på arbetsmarknaden. En stor del i projektet är även att sprida resultaten till andra aktörer, både regionalt och nationellt.

FAMN står för Folkhögskola som Arena för Metodutveckling med Nyanlända. I projektet ska pedagogiken för den aktuella målgruppen utvecklas och folkhögskolorna lyftas fram som ett värdefullt utbildningsalternativ och en långsiktig aktör för nyanlända ungas lärande, bildning och delaktighet i samhället.

Deltagarna i projektet ska ha antingen permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd. Målet är att rekrytera drygt 200 ungdomar under projekttiden, som sträcker sig från 2019 till 2021.

Förutom Eslövs folkhögskola deltar även Dalslands folkhögskola, Hagabergs folkhögskola, Marieborgs folkhögskola, Strömbäcks folkhögskola samt Västerås folkhögskola.

Här kan du läsa mer om projektet FAMN.

 

22 jan 2019

Denna artikel handlar om utbildningen Studiemotiverande folkhögskolekurs.
Läs mer om utbildningen och ansök här.

Mer i samma kategori

Mer om Studiemotiverande folkhögskolekurs