Allmän kurs – med extra stöd för dig som är ung

Har du haft det trassligt under skolgången och behöver stöd för att ta igen dina förlorade studier? Allmän kurs - med extra stöd för dig som är ung är en kurs för dig som är mellan 16 och 18 år. Hos oss kommer du igång.

Allmän kurs – med extra stöd för dig som är ung, är en allmän kurs som ger dig möjlighet att komplettera din behörighet från grundskolan och även behörighet på gymnasienivå. Du kan söka kursen redan från 16 års ålder och den är därför ett bra alternativ för dig som behöver extra stöd för att klara gymnasiet.

Kursen riktar sig till dig som har neuropsykiatriska funktionsvariationer. Den är individuellt anpassad för dig och erbjuder stöd i form av deltagarcoach och kortare dagar. Här kan du i lugn takt och i en liten grupp läsa grundskole- och gymnasiegemensamma ämnen samt andra ämnen som du tycker är intressanta.

Om du har varit utan ett socialt sammanhang under en längre tid kan miljön i den vanliga skolan upplevas allt för stressig och oförutsägbar, med stora klasser och krav på självständigt tänkande och planering. Här anpassar vi sakta men säkert skolgången så att deltagarna inte upplever att de misslyckas.

En dag på Allmän kurs – med extra stöd för dig som är ung
Tillsammans med dig och dina studiekamrater bygger pedagogerna upp en anpassad studiegång. Vi startar med små, små steg som leder fram till att du kan lyckas med dina studier och kommer ut i livet med en stärkt känsla för dig själv och med självförtroende att ta del av samhället.

Vikten av att känna sig sedd
Vi ser till att du som är deltagare blir sedd och känner dig välkommen. Det kan t.ex. handla om att det finns en person som möter upp dig när du kommer på morgonen eller att vi ser till att anpassa studietakten och att du får studera i mindre grupper.

Det går att komma tillbaka även om du missat stora delar av din skolgång. På folkhögskola för unga får du chansen att steg för steg hitta nya kompetenser och resurser hos dig själv.

Ämnen du kan läsa

På grundskolenivå:

 • Engelska
 • Matematik
 • Samhällskunskap
 • Svenska

På gymnasienivå:

 • Engelska 5 och 6
 • Naturkunskap 1a1
 • Matematik 1a
 • Samhällskunskap 1a1
 • Svenska 1
 • Estetiska ämnen
 • Fysisk aktivitet

Till dig som arbetar inom skolan  

Kan man verkligen börja på en folkhögskola innan man fyllt 18 år? Det är en av de vanligaste frågorna som kommer upp när vi berättar om Allmän kurs – med extra stöd för dig som är ung.  Sedan 2018 finns det ett tillägg i hur det kommunala aktivitetsansvaret, KAA, kan genomföras, där det tydligt framgår att Allmän kurs på folkhögskola eller de studiemotiverade kurser som folkhögskolorna driver, är en av åtgärderna som man kan besluta om för en ungdom som inte klarat sin skolgång. Läs mer här. 

Så ja, det går bra att börja hos oss från 16 års ålder om du omfattas av KAA.

Allmän kurs – med extra stöd för dig som är ung, ger er elev möjlighet till en lugn och ostörd skolgång. Folkhögskolan är en studieform för vuxna, där många olika deltagare blandas. Det ger deltagaren på Allmän kurs – med extra stöd för dig som är ung, en möjlighet att se fler perspektiv på hur man kan ta sig an de utmaningar som studier kan innebära.

Vi har också en samverkan mellan lärare, deltagarcoach, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare och kurator som ser till att våra deltagare får ett individanpassat stöd från allra första dagen hos oss. Vi har flera exempel på deltagare på Allmän kurs – med extra stöd för dig som är ung, som tagit sig vidare till studier och arbete efter att ha avslutat sin tid hos oss.

 

Hur ansöker jag?

Kursen riktar sig till dig som är mellan 16 och 18 år. Du behöver göra ansökan i samarbete med din hemkommun.

Kontakt

Deltagarcoach och lärare Allmän kurs med extra stöd

Folkhögskolan ger dig en ny chans att klara studierna

Allmän kurs – med extra stöd för dig som är ung, finns till för dig som haft det extra trassligt under skolgången och behöver stöd för att ta igen dina förlorade studier. Vi fick en pratstund med Catharina Zemlicka och Linus Tenman som arbetar som deltagarcoach och pedagog på kursen. – Den största utmaningen för […]

Läs mer