Förberedande folkhögskola för unga

Har du haft det trassligt under skolgången och behöver stöd för att ta igen dina förlorade studier? Hos oss kommer du igång.

Förberedande folkhögskola för unga är en allmän kurs som ger dig möjlighet att komplettera din behörighet från grundskolan och även behörighet på gymnasienivå. Du kan söka kursen redan från 16 års ålder och den är därför ett bra alternativ för dig som behöver extra stöd för att klara gymnasiet.

Kursen riktar sig till dig som har neuropsykiatriska funktionsvariationer. Den är individuellt anpassad för dig och erbjuder stöd i form av deltagarcoach och kortare dagar. Här kan du i lugn takt och i en liten grupp läsa grundskole- och gymnasiegemensamma ämnen samt andra ämnen som du tycker är intressanta. Du förbereds för att hitta en väg att återgå till studier.

Om du har varit utan ett socialt sammanhang under en längre tid kan miljön i den vanliga skolan upplevas allt för stressig och oförutsägbar, med stora klasser och krav på självständigt tänkande och planering. Här anpassar vi sakta men säkert skolgången så att deltagarna inte upplever att de misslyckas.

En dag på FFU
Tillsammans med dig och dina studiekamrater bygger pedagogerna upp en anpassad studiegång. Vi startar med små, små steg som leder fram till att du kan lyckas med dina studier och kommer ut i livet med en stärkt känsla för dig själv och med självförtroende att ta del av samhället.

Vikten av att känna sig sedd
Vi ser till att du som är deltagare blir sedd och känner dig välkommen. Det kan t.ex. handla om att det finns en person som möter upp dig när du kommer med tåget på morgonen eller att vi ser till att anpassa studietakten och att du får studera i mindre grupper.

Det går att komma tillbaka även om du missat stora delar av din skolgång. På folkhögskola för unga får du chansen att steg för steg hitta nya kompetenser och resurser hos dig själv.

Till dig som arbetar inom skolan  

Kan man verkligen börja på en folkhögskola innan man fyllt 18 år? Det är en av de vanligaste frågorna som kommer upp när vi berättar om Förberedande folkhögskola för unga.
 Sedan 2018 finns det ett tillägg i hur det kommunala aktivitetsansvaret, KAA, kan genomföras, där det tydligt framgår att Allmän kurs på folkhögskola eller de studiemotiverade kurser som folkhögskolorna driver, är en av åtgärderna som man kan besluta om för en ungdom som inte klarat sin skolgång. Läs mer här. 

Så ja, det går bra att börja hos oss från 16 års ålder om du omfattas av KAA.

På Förberedande folkhögskola för unga får er elev möjlighet till en lugn och ostörd skolgång. Folkhögskolan är en studieform för vuxna, där många olika deltagare blandas. Det ger deltagaren på Folkhögskola för unga en möjlighet att se fler perspektiv på hur man kan ta sig an de utmaningar som studier kan innebära.

Vi har också en samverkan mellan lärare, deltagarcoach, specialpedagog, syv och kurator som ser till att våra deltagare på Förberedande folkhögskola för unga får ett individanpassat stöd från allra första dagen hos oss. Vi har flera exempel på deltagare på Folkhögskola för unga som tagit sig vidare till studier och arbete efter att ha avslutat sina studier.

 

Hur ansöker jag?

Du behöver göra ansökan i samarbete med din hemkommun. Du är alltid välkommen att göra ett studiebesök inför din ansökan.

ANSÖK HÄR Vi tar emot löpande ansökningar.

Kontakt

Folkhögskola för unga ger dig en ny chans att klara studierna

Kursen Folkhögskola för unga finns till för dig som haft det extra trassligt under skolgången och behöver stöd för att ta igen dina förlorade studier. Vi fick en pratstund med Catharina Zemlicka och Linus Tenman som arbetar som deltagarcoach och pedagog på kursen. – Den största utmaningen för oss pedagoger och coacher är att bygga […]

Läs mer