Fyra deltagare i klassrum allmän kurs med extra stöd
Allmän kurs – Gymnasienivå

Det är aldrig kört, vi erbjuder möjligheter för hemmasittare

Kalla Faktas granskning av hemmasittare visar att det i år finns 5 500 barn som inte kan gå i den vanliga skolan på grund av bristen på anpassad undervisning. Eslövs folkhögskola har sedan flera år gett nya möjligheter för unga som hamnat utanför sociala sammanhang och saknar verktyg att ta sig vidare i livet, på grund av att de blivit hemmasittare. 

-Vi erbjuder ett hopp, säger rektor Ulrika Gleisner, det är inte kört även om du stått utanför den vanliga skolan länge. Flera av våra deltagare har gått från att helt sakna grundskolebehörighet till att ta sig vidare i livet. De får med sig en behörighet för fortsatta studier men framför allt ger vi verktyg till ungdomarna så att de kan ge sig i kast med vuxenlivets olika utmaningar.

-Våra förberedande linjer är förberedande för livet, fortsätter Karoline Bäckström utbildningsledare för de förberedande folkhögskolelinjerna. Att gå på folkhögskola gör att du tränas i trygga, vuxna sociala sammanhang.

Trygghet och förutsägbarhet
Som hemmasittare har du många gånger hamnat utanför ett socialt sammanhang och har levt isolerad en tid. Miljön i den vanliga skolan kan upplevas allt för stressig och oförutsägbar, med stora klasser och hårda krav på självständigt tänkande och planering.

– Här anpassar vi sakta med säkert skolgången så att deltagarna inte misslyckas, berättar Elin Persdotter, lärare på Eslövs folkhögskolas förberedande linjer.

På Eslövs Folkhögskola bygger pedagogerna tillsammans med deltagarna upp en anpassad studiegång. I starten kan det handla om att dyka upp i skolan ett visst antal timmar i veckan, sedan bygger pedagogerna på med fler kurser.

– Vi startar med små, små steg som leder fram till att man kan lyckas med sina studier och kommer ut i livet med en stärkt känsla för sig själv och med självförtroende att ta del av samhället igen, säger Karoline Bäckström.

Vikten av att känna sig sedd 
-Vi ser till att ungdomarna är sedda och känner sig välkomna, fortsätter Ulrika Gleisner. Att bli sedd av oss kan handla om att det finns en person som möter upp deltagaren när hen kommer med tåget på morgonen eller att vi ser till att anpassa studietakten och att man kan studera i mindre grupper.

– Det går att komma tillbaka även om du missat stora delar av din skolgång, det är ett viktigt budskap till alla som arbetar med de här ungdomarna. Även om den traditionella skolan misslyckats med att anpassa undervisningen, innebär det inte att du som elev är misslyckad, avslutar Karoline Bäckström, utbildningsledare på Eslövs Folkhögskola.

Så här fungerar de förberedande linjerna på folkhögskola
Eslövs folkhögskolas förberedande linjer vänder sig både till personer med nueropsykiatriska funktionsvariationer och de som missat den vanliga skolgången av andra anledningar.

Du ska ha fyllt 16 år men behöver inte ha med dig grundläggande behörighet från grundskolan för att kunna gå på de förberedande linjerna.

Studiegången anpassas så att deltagaren går igenom kurserna i sin egen takt. För en person kan det räcka med ett år på folkhögskolan, för en annan person tar det längre tid.

Eslövs folkhögskola samarbetar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, BUP, Habiliteringen och de kommuner i närområdet som deltagarna kommer från.

Vill du veta mer hur vi arbetar med förberedande folkhögskola?
Kontakta:
Karoline Bäckström, utbildningsledare
0413 663 08
k.backstrom@eslovsfhsk.se

5 dec 2018

Denna artikel handlar om utbildningen Allmän kurs – Gymnasienivå.
Läs mer om utbildningen och ansök här.

Mer i samma kategori

Mer om Allmän kurs – Gymnasienivå