Kvinnlig fotbollstränare med tjejlag i ring
Fotbollstränarlinjen

FC Rosengård och Eslövs folkhögskola satsar på kvinnliga tränare inom fotbollen

Med stöd från Sparbankstiftelserna i Skåne startar Eslövs folkhögskola och FC Rosengård inspirationsutbildningar för framtidens kvinnliga fotbollstränare under 2021. Projektet kommer att innebära att fler unga kvinnor får möjlighet att bli tränare inom idrotten.

-Vi vill bygga ett nätverk bland unga fotbollstjejer för att inspirera dem till att ta steget och bli förebilder och tränare för nästa generation fotbollsspelare, säger Ulrika Gleisner, rektor på Eslövs folkhögskola, på det viset skapar vi möjligheter för fler tjejer att utvecklas inom sporten.

Vi vill visa unga tjejer att det går att försörja sig inom sporten, både som tränare och som spelare

-Vi är en bra matchning, säger Jenny Damgaard, klubbchef för FC Rosengård, vår förening arbetar redan aktivt för att få fler kvinnliga ledare och samarbetet med Eslövs folkhögskola kommer hjälpa oss att arbeta vidare med tränarspåret genom deras tränarutbildning. Vi vill visa unga tjejer att det går att försörja sig inom sporten både som tränare och som spelare. Idag har vi för få tränare som är kvinnor för barn och ungdomar som söker sig till vår förening.

Eslövs folkhögskola har som den enda heltidsutbildningen i Sverige, utbildat fotbollstränare i över 20 år tillsammans med Svenska fotbollsförbundet och Skånes fotbollsförbund. De senaste tio åren har andelen tjejer som sökt till utbildningen minskat radikalt.

– Det behövs fler kvinnliga tränare, slår Alexander Burman, tränarutbildare på Eslövs folkhögskola, fast. Vi vill vara med och ta död på den förutfattade bild som finns av vem det är som kan vara tränare. Genom det här projektet kan vi bidra till arbetet med att få en mer jämställd idrott.

Vi måste fortsätta att arbeta för en jämställd idrott

Projektet kommer att innebära ett kunskapsutbyte mellan Eslövs folkhögskola och FC Rosengård. Själva utbildningen sker under skolloven och genomförs med två grupper, en för flickor i yngre tonåren och en för äldre flickor i åldrarna 16 till 18 år. Platsen för utbildningarna kommer att delas mellan Malmöstadsdelen Rosengård och Eslöv. På så vis kan deltagarna träffa och lära känna andra idrottsengagerade tjejer från olika delar av Skåne och åka till platser de kanske annars inte hade besökt.

– Det har hänt mycket de senaste tio åren men vi måste fortsätta arbeta för jämställd idrott. För vår förening är det viktigt att alla får samma möjligheter att tro på sin dröm, både på och utanför plan, säger Jenny Damgaard. Vår förhoppning är att fler unga kvinnor söker sig till Fotbollstränarlinjen vid Eslövs folkhögskola för att sedan engageras som tränare hos oss eller andra föreningar.

Projektet genomförs med stöd från Sparbankstiftelsen Finn, Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta och Sparbanksstiftelsen Skåne.

– Goda förebilder behövs inom idrotten för att förmedla inspiration, trygghet och kunskap. Satsningen på kvinnliga tränare har flera dimensioner och i slutänden hoppas vi kunna bidra till ökat fotbollsintresse bland tjejer. Rörelse, aktivitet och sociala kontakter är något vi alla behöver för att må bra. En viktig utmaning för samhället framöver är att bryta trenden med ökat stillasittande och social distansering, säger Helena Björkman, bankchef på Sparbanken Skåne.

FC Rosengård är en förening med 700 aktiva medlemmar.
Föreningen har ett starkt socialt engagemang i stadsdelen med flera projekt som ex. Boost by FC Rosengård och Football for Life.

16 dec 2020

Denna artikel handlar om utbildningen Fotbollstränarlinjen.
Läs mer om utbildningen och ansök här.

Mer i samma kategori

Mer om Fotbollstränarlinjen