SFI – Malmö

Här hos oss får du möjlighet att snabbt nå dina mål genom att läsa svenska för invandrare (SFI). Vi erbjuder individuella studier anpassade efter dina tidigare erfarenheter. Eslövs folkhögskola bedriver SFI i Malmö och på kvällstid i Eslöv.

Vem kan läsa på våra SFI-kurser?

Vår Sfi-undervisning riktar sig till dig som behöver läsa in SFI B, SFI C eller SFI D.  Syftet är att du får möjlighet att förkorta tiden till vidare studier eller arbete.

Sfi Intensivkurs – för dig som har studerat på grundskola, gymnasieskola och/eller högskola/universitet (studieväg 2 och studieväg 3). Du studerar fem timmar per dag fem dagar i veckan.
Plats: Malmö

Svenska för entreprenörer – Yrkesinriktad Sfi för dig som vill lära hur man startar och driver företag i Sverige parallellt med intenstiva studier i Sfi. Sfi-studierna kombineras med studier på gymnasienivå inom samhällskunskap och/eller ekonomi på Komvux.
Plats: Malmö

Sfi kvällskurs – För dig som studerar studieväg 2 och 3.
Du studerar totalt sex timmar i veckan, fördelat på två dagar, kl. 17.30-20.30.
Plats: Malmö

Du hittar oss i Folkuniversitetets lokaler på Propellergatan 1 i Västra Hamnen, Malmö.
Hit kommer du lätt med buss: antingen linje 2 hållplats Kockum Fritid, eller linje 3 hållplats Propellergatan.

Samverkan med Folkuniversitetet

Eslövs Folkhögskola är huvudman för kurserna, bedriver samtliga utbildningar och har betygsrätt för SFI. Vi samverkar med Folkuniversitet kring SFI med välutbildade lärare och moderna lokaler.

Who can study at our SFI courses?

Our SFI courses are for those who need to study SFI B, SFI C or SFI D. The purpose is to give the opportunity to shorten the time before further studies or work.

SFI Intensive course – for those who have studied at compulsory school, upper secondary school and/or college/university (Study Path 2 and Study Path 3). Studies are five hours a day, five days a week. Location: Malmo

Swedish for Entrepreneurs – vocational SFI for those who want to learn how to start and run companies in Sweden in parallel with intense studies in SFI. The SFI studies are combined with studies at the upper secondary level in social science and/or economics at Komvux. Location: Malmo

SFI Evening course – for those studying Study Paths 2 and 3. You study for a total of six hours a week, divided over two days, from 17:30 to 20:30 each day. Location: Malmo

You will find us at Folkuniversitetet´s premises on Propellergatan 1 in Västra Hamnen, Malmö. You can easily get here by bus: either line 2 – stop Kockum Fritid, or line 3 – stop Propellergatan.

Collaboration with Folkuniversitetet

Eslövs folkhögskola is the principal of the courses, conducts all education and has the right to grade for SFI. We collaborate with Folkuniversitet on SFI, with well-educated teachers and modern premises.

 

Hur ansöker jag?

Vill du studera hos oss?
Besök Vägledningscentrum på Föreningsgatan 9 för att göra en anmälan till Malmö Sfi-skola.
Kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Do you want to study Sfi in Malmö?
Visit Vägledningscentrum, Föreningsgatan 9 in Malmö. At the center you make the application for Malmö Sfi-skola.
Syllabus for SFI

Vi tar emot ansökningar löpande.

Kontakt