SFI - Svenska för invandrare

Här hos oss får du möjlighet att snabbt nå dina mål genom att läsa svenska för invandrare (SFI). Vi erbjuder individuella studier anpassade efter dina tidigare erfarenheter. Eslövs folkhögskola bedriver SFI i Malmö och på kvällstid i Eslöv.

Vem kan läsa på våra SFI-kurser?

Vår Sfi-undervisning riktar sig till dig som behöver läsa in SFI B, SFI C eller SFI D.  Syftet är att du får möjlighet att förkorta tiden till vidare studier eller arbete.

  • Sfi Intensivkurs – för dig som har studerat på grundskola, gymnasieskola och/eller högskola/universitet (studieväg 2 och studieväg 3). Du studerar fem timmar per dag fem dagar i veckan.
    Plats: Malmö
  • Svenska för entreprenörer – Yrkesinriktad Sfi för dig som vill lära hur man startar och driver företag i Sverige parallellt med intenstiva studier i Sfi. Sfi-studierna kombineras med studier på gymnasienivå inom samhällskunskap och/eller ekonomi på Komvux.
    Plats: Malmö
  • Sfi kvällskurs – För dig som studerar studieväg 2 och 3. Du studerar totalt fem eller sex timmar i veckan, fördelat på två dagar, kl. 17.30-20/20.30.
    Plats: Kvällskurserna ges i Malmö och Eslöv

Samverkan med Folkuniversitetet

Eslövs Folkhögskola är huvudman för kurserna, bedriver samtliga utbildningar och har betygsrätt för SFI. Vi samverkar med Folkuniversitet kring SFI med välutbildade lärare och moderna lokaler.

Vad händer sen?

Efter avslutad och godkänd utbildning får du ditt kursintyg och betyg i SFI för att kunna ta dig vidare till studier eller arbete.

Kursinnehåll

Kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Ansökan

Du ansöker via din hemkommuns studie- och yrkesvägledare. Så fort din ansökan är godkänd av kommunen får du meddelande om var och när kursstart sker.

Kontakt

Mikela Riley, Verksamhetsledare Folkuniversitetet 

mikela.riley@folkuniversitetet.se

Mia Lundblad, Koordinator Folkuniversitetet

mia.lundblad@folkuniversitetet.se

Ulrika Gleisner, Rektor Eslövs folkhögskola

u.gleisner@eslovsfhsk.se

Mattias Veres, Utbildningsledare Eslövs folkhögskola

m.veres@eslovsfhsk.se