Rektor Ulrika Gleisner, Lokal xxx arkitekter och representanter från Eslövs kommun vid utdelning av Eslövs byggnadsvårdspris till Multihuset. Från vänster: Mikael Vallberg, planchef, Catharina Malmborg (M), kommunstyrelsens första vice ordförande, Torsten Helender, planarkitekt, Eva Hallberg, kommundirektör, Berit Restad och Esbjörn Jonsson, Lokal XXX Arkitekter, Ingemar Jeppsson, ordförande i Eslövs folkhögskola, Ulrika Gleisner, rektor Eslövs folkhögskola, och Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande.
Eslövs folkhögskola

Eslövs byggnadsvårdspris till Multihuset

Eslövs kommun tilldelade årets byggnadsvårdspris till folkhögskolans nya Multihus. Stolta och glada tog rektor Ulrika Gleisner och garantiföreningens ordförande Ingemar Jepsson emot priset tillsammans med arkitekterna från Berit Restad och från Lokal XXX Arkitekter, som ritat skolans tillbyggnad.

”Byggande sker på många sätt. Den senaste tillbyggnaden av Eslövs folkhögskola har bidragit till att skolan ur stadsbyggnads-, arkitektur- och byggnadsvårdssynpunkt successivt och omsorgsfullt förfinats. Det är till glädje för verksamheten, Eslöv och byggnadskonsten. Skickligt infogad på sin plats har byggnaden funnit sig till rätta. Lågmält och med tydlig identitet visar den hur det går att ytterligare förhöja det som redan är bra. Den kan beskrivas som värdig, enkel, vacker, tidlös, inspirerande, lekfull, trygg och varm. Så som en skola ska vara.”

Så lyder prismotiveringen. Mikael Wallberg, Eslövs kommuns planerings- och utvecklingschef, fördjupade motiveringen genom att beskriva hur gaveln på huset väcker uppmärksamhet både när man ser byggnaden på långt håll, men även när man kommer nära.
– Det går ju inte att låta bli att ta på det här vackra teglet! Den här byggnaden är både djärvt utformad men också präglat av stor lekfullhet.

– Här finns ljudstudior, en stor ateljé och möjlighet att göra liveevenemang av olika slag, berättade Ingemar Jepsson, och huset ska så klart ska fylla de behov som finns inom folkhögskolans verksamhet. Men vi hoppas också att alla som bor och verkar i Eslöv tar byggnaden till sig som sin. Här kommer det hända mycket spännande saker i framtiden!

1 nov 2021

Mer i samma kategori

Mer om Eslövs byggnadsvårdspris till Multihuset