Tre deltagare umgås i ett internatrum
Allmän kurs – Gymnasienivå

Folkhögskolornas internat är räddade.

Eslövs folkhögskola vann målet om hyressättningen på internaten i högsta förvaltningsdomstolen. Folkhögskolorna i Sverige bedriver utbildning för vuxna och ger möjlighet för fler att nå högre studier, även för dem som har haft en tuffare väg genom det traditionella skolsystemet. Många folkhögskolor har internat kopplade till sin verksamhet. Skatteverkets beslutade 2013 att klassa internaten som vanliga hyreshus. Detta var ett hot mot folkhögskolornas internat eftersom det skulle ha inneburit avsevärt högre hyror för de som bor på folkhögskolorna under sina studier. 

Eslövs folkhögskola valde att tillsammans med flera folkhögskolor överklaga skatteverkets beslut med hjälp av Anders Månsson skatterådgivare på PWC Kristianstad. Fallet har nu nått sista beslutande instans, Högsta förvaltningsdomstolen, som går på folkhögskolans linje.

– Domen i Högsta förvaltningsdomstolen är inte bara en seger för oss på Eslövs folkhögskola utan för samtliga folkhögskolor med internat, säger Ulrika Gleisner rektor på Eslövs folkhögskola. Detta borgar för att vi kan fortsätta med vårt viktiga arbete att få fler människor att få behörighet till högre studier, fördjupa sig inom sina intressen eller gå en yrkesutbildning, fortsätter hon.

– Det är glädjande att kunna konstatera att Högsta Förvaltningsdomstolen tydligt slår fast att Skatteverkets beslut inte haft stöd i varken lagtext eller praxis. Det har vi hävdat från första början. Folkhögskolorna har en viktig samhällsfunktion och därför är vi extra glada att kunnat bidra till ett så positivt utfall i domstolen som nu blir vägledande, säger Anders Månsson på PwC.

Förvaltningsdomstolen slås särskilt fast att internatboende skiljer sig påtagligt från vanliga hyresbostäder i och med att de studerande endast kan bo där under terminerna och att det i hyran ingår frukost och lunch under skoldagarna.

– Internatet är en så viktig del av folkhögskolan där vårt socialpedagogiska arbete ger förutsättningar för att främja hela människan, berättar Ulrika Gleisner och slår fast att Lex Eslöv är en viktig princip som kommer att fortsätta att stödja Folkhögskolornas folkbildande arbete.

__

http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/Avg%C3%B6randen/2019/1351-1352-18.pdf?fbclid=IwAR1hQkKmXQTNcW89a-atYwsi5DVQjAJZV9ClIv2iLbaK4dnXZrrW5EsAbwE

24 jun 2019

Denna artikel handlar om utbildningen Allmän kurs – Gymnasienivå.
Läs mer om utbildningen och ansök här.

Mer i samma kategori

Mer om Allmän kurs – Gymnasienivå